45/
Uživatelský scénář

Posviťte si na konkrétní kroky a cíle uživatelů.

Chcete se ujistit, že vaše služba pomáhá lidem řešit problémy jednoduše a intuitivně? V uživatelském scénáři jasně popíšete všechny interakce a aktivity, které uživatel potřebuje vykonat, aby docílil svého záměru. Podle scénářů nastavíte službu tak, aby uživatele prováděla bez zbytečných zmatků a komplikací.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 výzkumník

Nástroje: papír, psací potřeby, post-ity, případně online vizualizační nástroj


 

Postup

   1. Zvolte personu, pro kterou budete scénář sestavovat.
    • Definujte cíl persony – čeho chce dosáhnout (vytvořit rezervaci, zaplatit zboží, zaregistrovat se atd.).
    • Zamyslete se nad tím, kde a kdy začíná její cesta k dosažení cíle.
   2. Znázorněte průchod službou persony, např. pomocí mapy kontaktních míst.
    • Zapište skutečně každou interakci, kterou persona se službou zažívá.
   3. U každé interakce se ptejte, jak přispívá k tomu, aby uživatel došel ke svému cíli.
    • Ke každé interakci doplňte a ohodnoťte zážitky lidí se službou.
   4. Nyní celou cestu analyzujte. Ptejte se např.:
    • Jsou všechny kroky logické? Srozumitelně popsané? Viditelné?
    • Chápe uživatel, proč má postupovat takto, aby dosáhl svého cíle?
    • Nejsou nějaké kroky nadbytečné?
   5. Využijte uživatelský scénář jako základ pro redesign – navrhněte, jak by cesta službou mohla vypadat jinak, aby plnila stejné cíle, ale zlepšil se celkový zážitek lidí.

Tipy

V základní verzi se jako uživatelský scénář označuje textový popis. Vizualizace uživatelského scénáře, která slouží pro návrh nebo redesign, se obvykle označuje jako cesta službou.


Ujistěte se, že jste skutečně dobře zvolili začátek a konec uživatelského scénáře. Neděje se ještě něco předtím? Nenásleduje ještě něco potom?


V praxi se používají i jednodušší a kratší verze uživatelských scénářů – tzv. „user stories”.

Příklady a inspirace

Amelia Bauerly využila user flow při práci na své aplikaci Movie Night. Ještě před návrhovou fází si tak ujasnila, jaké kroky a rozhodnutí čekají na uživatele, aby mohl aplikaci využívat naplno, a jaké informace a nástroje bude potřebovat k provedení jednotlivých interakcí.


Elaine McVicar popisuje cestu uživatele, který si potřebuje zarezervovat hotel. Vycházela např. ze studií o tom, do jaké míry je volba hotelu založena na racionálním úsudku nebo na emočních dojmech.


Uživatelské scénáře byly využity také v rámci vývoje Centrálního portálu českých knihoven. Vycházely ze série výzkumných rozhovorů zkombinovaných s uživatelským testováním wireframů. Celkově vznikly tři scénáře pro tři persony (čtenář beletrie, student a akademický pracovník). Scénáře u každého kroku persony popisují její činnosti a požadavky. Zároveň ukazují předběžný návrh rozhraní portálu, co persona v daný moment vidí před sebou.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info