8/
Kontextový rozhovor

Ptejte se uživatelů přímo na místě.

Chcete pochopit konkrétní činnosti uživatele – jak a co dělá a proč? Zeptejte se přímo na místě a vše důležité si nechte názorně předvést. Oproti tradičnímu rozhovoru získáte navíc cenné vhledy o prováděné činnosti, strategiích a nástrojích, ale i motivech lidí.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1–3 hodiny

Lidé: 1–2 výzkumníci, 2 a více participantů

Nástroje: zápisník, záznamové zařízení (kamera, fotoaparát, diktafon)


 

Postup

   1. Určete si, co přesně chcete zkoumat (typ chování, cílovou skupinu, prostředí, interakce s konkrétními předměty atd.).
    • Připravte si jednoduchý scénář rozhovoru s několika okruhy otázek.
    • Pokud vás do terénu vyráží více, rozdělte si role v týmu.
   2. Oslovte uživatele přímo při využívání služby nebo na místě, které vás zajímá.
    • Přibližte krátce účel dotazování a jeho časovou náročnost.
    • Případné nahrávání rozhovoru oznamte a nechte si jej schválit.
   3. Začněte pokládat otázky.
    • Využijte naplno toho, že jste přímo na místě – poproste participanta, ať vám názorně předvede nebo ukáže, o čem právě mluví.
   4. Během rozhovoru participanta pečlivě pozorujte.
    • Zaměřte se na prováděnou činnostkontext prostředí.
    • Dělejte si poznámky, případně zaznamenávejte průběh rozhovoru nebo jeho důležité okamžiky.
   5. Na závěr si projděte vaše poznámky přímo s lidmi, se kterými jste mluvili. Ověříte si tak, že jste vše pochopili správně.
   6. Propojte výroky z rozhovoru s materiály z pozorování a data analyzujte.
   7. Poznatky využijte při návrhu služby nebo jejího zlepšení.

Tipy

I v terénu platí základní pravidla dotazování. Navoďte pocit důvěry, ptejte se na otevřené, nenávodné otázky a zkuste se dostat až k pravé příčině problémů.


Pokud potřebujete i sociodemografická data, doptejte se na ně až na samotný závěr dotazování.


Kontextový rozhovor oceníte také pro rychlé ověření funkčnosti nových návrhů nebo změn v designu.

Příklady a inspirace

Kamil Kozuch ze Södertörn University College aplikoval kontextové rozhovory při návrhu redesignu dotykových obrazovek u nemocničních lůžek. Rozhovory realizoval na různých odděleních třech nemocnic, a to se zdravotnickým personálem, který s obrazovkami pracuje rutinně. Zjistil, že na každém oddělení používají obrazovku odlišným způsobem, a tudíž mají od jejich redesignu jiná očekávání. To vedlo k návrhu čtyř typů zobrazení, ze kterých si může uživatel vybrat to, co nejvíce vyhovuje jeho potřebám.


Skupina amerických vědců a vědkyň použila kontextové rozhovory v rámci výzkumu výukových materiálů, které používají nově přijatí pedagogové na středních školách. Kontextové rozhovory zkombinovali s třídenním pozorováním ve třídě a s dvěma hloubkovými rozhovory. Zjistili, že noví učitelé získávají velké množství materiálů od zkušenějších kolegů, ale také od bývalých spolužáků, se kterými si sdílí zajímavé zdroje.


Simon Rubens ze společnosti new experience limited využil kontextové rozhovory pro návrh online nástroje na označování CD disků. Dotazování realizoval v domácím prostředí participantů tak, aby mohli názorně předvést, jak si sestavují a organizují playlisty, označují a popisují CD disky a jaká zařízení na to používají.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info