22/
Mapování aktérů

Vypátrejte všechny role v systému.

Potřebujete si ujasnit, jakých lidí, skupin, institucí nebo i nelidských aktérů se týká váš projekt? Koho zohlednit při výzkumu, ale i v dalších designových fázích? Sestavte si mapu aktérů, kteří do vašeho problému promlouvají nebo jím jsou ovlivněni. Lépe si tak pohlídáte, že vám neunikne žádná významná, byť méně nápadná role.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 výzkumník a více

Nástroje: psací potřeby, papír, post-ity nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Specifikujte si problém, u kterého chcete zmapovat aktéry.
   2. Pomocí brainstormingu anebo výzkumu od stolu si vytvořte předběžný seznam aktérů, kteří s vaším problémem nějak souvisí.
    • Myslete i na nelidské aktéry, kteří do problému vstupují, a tudíž by měli být v designovém procesu zohledněni.
   3. Podle seznamu sestavte přehlednější mapu, která rozlišuje aktéry:
    • lidské – uživatelé, skupiny občanů, lidé z praxe, odborníci, instituce, neziskový sektor, marginalizované skupiny,
    • nelidské – fauna, flóra, širší ekosystémy, neživé objekty, technologie,
    • přímé – aktivně podílející se na problému nebo přímo ovlivněni problémem,
    • nepřímé – „méně nápadní“ aktéři, kteří ale např. působí na přímé aktéry, řeší související problém apod.
   4. Ukažte mapu lidem, kteří se v problému orientují. Doplní vám další skupiny aktérů, o které je třeba mapu rozšířit.
    • Mapu nezapomeňte revidovat průběžně, jak se budete dozvídat o dalších významných aktérech.
   5. Pomocí mapy určete, co se o jednotlivých aktérech potřebujete dozvědět a jak budete informace zjišťovat – koho požádat o rozhovor, kde pomůže rychlá rešerše, jaké sítě vztahů si nechat vyložit od odborníka apod. Pusťte se do poznávání specifických motivací, potřeb a obav jednotlivých aktérů.

Tipy

Během základního mapování byste neměli hodnotit motivace, role a vztahy aktérů, dokud si je neověříte výzkumem. Až poznatky získáte, zpracujte je např. analýzou zainteresovaných stran nebo ve formě person či empatických map.


Odhalit co nejvíce aktérů vám pomůže metoda sněhové koule, při které se ptáte participantů na doporučení dalších lidí, kteří s problémem souvisí.


Zkuste aktéry mapovat participativně, třeba pomocí aktérských figurek. Odhalíte tak, jakých rolí si všímají různé skupiny lidí.

Příklady a inspirace

Lucy Johanna Tuyfzand, Julie Bregenov Jönsson a Amalia De Götzen využily mapování aktérů při navrhování opatření, která by zaručila lepší péči o duševní zdraví dánských žáků a žákyň. Mapován byl celý dánský vzdělávací systém, a to za asistence zkušené ředitelky několika základních škol. Proces rámovala teorie sítí aktérů (actor network theory), která zohledňuje i nelidské aktéry (např. internet).


Chandrasiri Abeysinghe pomocí mapování aktérů kriticky zhodnotil rozpočtovou politiku srí lanských železnic. Aby porozuměl, jak se s veřejným rozpočtem nakládá, zmapoval historické proměny relevantních aktérských sítí od dob koloniální nadvlády až po současnost. Zjistil, že do dneška v rozpočtování silně převládají praktiky kolonialismu, co nereflektují potřeby současnosti, ale spíše připomínají „rituál“ odkazující na minulost.


Marten C. Kik a kol. sestavili přehled významných aktérů udržitelného využívání půdy v Nizozemsku. Vedle farmářů, kteří bývají klasicky zkoumáni, tak rozšířili pozornost např. na míru vlivu a hodnoty různých dodavatelů, aktivistů nebo zákonodárců.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info