4/
Výzkum od stolu

Projděte dostupné informace a data.

Prozkoumejte dostupné informace a data předtím, než se pustíte do vlastního výzkumu. Výzkumem od stolu dohledáte již realizované výzkumy, trendy v oboru, konkurenci nebo potenciální příležitosti pro zamýšlenou službu či produkt.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 hodina a více

Lidé: 1 výzkumník a více 

Nástroje: přístup k internetu, do knihovny v případě placených databází


 

Postup

   1. Jasně si definujte váš problém, téma nebo výzkumnou otázku.
    • Soustřeďte se na kritéria, co vás zajímají (například cena, obdobné projekty, příklady dobré praxe apod.).
   2. Sestavte si seznam relevantních zdrojů pro váš průzkum.
    • Do zdrojů zařaďte odborné časopisy, webové stránky konkurentů, zpravodajské portály, expertní blogy apod.
   3. Rozmyslete si předem, jak si budete vést poznámkyukládat nebo indexovat zdroje.
    • Připravte si textový dokument, tabulku nebo vizualizační nástroj na myšlenkové mapy.
   4. Pusťte se do úvodního procházení zdrojů.
    • Zdroj rychle projděte, prozatím se nepouštějte do podrobnějšího čtení.
    • Slibné zdroje si uložte na pozdější četbu.
   5. Protříděné zdroje projděte do hloubky.
    • Zvýrazňujte a zaznamenávejte důležité a přínosné poznatky.
    • Poznámky vždy propojte s původním zdrojem pomocí komentáře nebo odkazu.
   6. Zanalyzujte výsledky hledání.
    • Roztřiďte své poznámky podle důležitosti nebo tematických okruhů.
    • Poznačte si, co se vám ještě nepodařilo dohledat.
   7. Shrňte vaše zjištění tak,
    • aby bylo dostatečně srozumitelné i pro ostatní,
    • aby z něj vyplývalo konkrétní sdělení, na které můžete navázat.

Tipy

Vždy pozorně analyzujte samotný zdroj, zejména jeho aktuálnost a důvěryhodnost.


U přínosných zdrojů projděte i seznam literatury, který vás může navést k dalším cenným materiálům.


Podívejte se i do odborných databází, tištěných magazínů či knih. Některé z nich mohou být i placené, zvažte přínos zdroje oproti jeho ceně.

Příklady a inspirace

Výzkum od stolu byl využit k prozkoumání poskytování dlouhodobé péče napříč evropskými státy. Cílem výzkumu bylo shrnout ukazatele, které jednotlivé země používají v souvislosti s dlouhodobou péčí, a srovnat poměr institucionalizované a neinstitucionalizované péče mezi jednotlivými evropskými regiony. V diskuzi autoři navrhují, jak zlepšit praxi sdílení a vyhodnocování dat o dlouhodobé péči na celoevropské úrovni.


Jakým způsobem lze k výzkumu od stolu přistupovat i praktické rady, kde informace hledat, sepsali pro B2B International Paul Hague and Conor Wilcock. Zároveň si na stejných stránkách můžete přečíst konkrétní příklad využití desk research pro firmu zabývající se školení zaměstnanců velkých korporací.


Více informací

 • Czarniawska, B. (2014). Social science research: from field to desk. SAGE.
 • Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. (2018). This Is Service Design Doing. First Edition. O'Reilly Media.
 • Robson, C. McCartan K. (2016). Real world research. Fourth Edition. Wiley.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info