6/
Hippokratova přísaha

Zavažte se k eticky odpovědné práci.

Chcete vytvořit řešení, které bude mít reálný dopad na životy lidí? Přemýšlíte, jak do vašeho návrhu promítnout všechny hodnoty, které jsou pro vás důležité? Pak se neobejdete bez sdílené vize týmu, díky které si vymezíte etický záměr vaší práce. Inspirovat se můžete Hippokratovou přísahou.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, papíry, flipchart nebo tabule


 

Postup

   1. Na sestavení přísahy si ideálně najděte čas na samém začátku projektu – ještě předtím, než se pustíte do výzkumu.
   2. Nasdílejte si v týmu, jak vnímáte vizi vašeho projektu, co vás osobně motivuje, čeho byste rádi ve výsledku dosáhli, koho či co chcete projektem podpořit.
   3. Definujte si:
    • 3 až 5 ústředních hodnot projektu (např. tolerance, inkluze, biodiverzita, transparentnost).
    • 3 až 5 lidských i nelidských aktérů, na které se plánujete zaměřit nebo do vaší práce významně vstupují (např. sociálně znevýhodněná mládež, monokulturní lesy).
   4. Hledejte vztahy a pojítka, co vnímáte mezi jednotlivými hodnotami a aktéry.
   5. Na základě těchto vztahů formulujte jednotlivé body přísahy, které jasně vyjadřují váš etický záměr.
    • Záměr formulujte jako jednoduchou větu. Držte se obecnější roviny (např. Přísaháme, že pomůžeme řešit sociální vyloučení znevýhodněné mládeže.), nebo obsáhněte konkrétnější aktivity (např. Abychom podpořili biodiverzitu českých lesů, zasadíme se o šetrnější hospodaření a osvětu mezi lesníky.).
   6. Reflektujte:
    • zda se všichni v týmu s přísahou ztotožňují,
    • zda nezapomínáte na marginalizované aktéry či důležité hodnoty,
    • co přesně přísaha znamená pro vaši práci,
    • jaké kroky podniknete, abyste ji naplnili.
   7. S dokončenou přísahou se pusťte do další práce. Pravidelně se k ní vracejte a reflektujte, jak se vám daří ji naplňovat.

Tipy

Pointou tvorby přísahy je sladit se jako tým v ústředních hodnotách projektu, zvědomit si etický rozměr designu a společenskou odpovědnost, která se k práci designéra či designérky váže. Nevyhýbejte se proto náročnějším nebo i nepříjemným diskuzím, zvlášť v případě, že mezi členy týmu panují výrazně rozdílné hodnoty, postoje nebo motivace.


Formulované body přísahy nechte pár dní „uležet“ a pak se teprve pusťte do případných úprav a sdílené reflexe.


Byť v počátcích projektu nemusíte mít jasno o všech hodnotách a aktérech, kteří do vaší práce vstoupí, na přísaze začněte pracovat co nejdřív. Její znění můžete kdykoliv doladit tak, aby odpovídalo novým zjištěním nebo změnám v projektu.

Příklady a inspirace

Brian Pagán se inspiruje původním zněním Hippokratovy přísahy a zásadní principy překládá do sféry designu. Mezi nimi je například náležitá reflexe užitečnosti nových intervencí – stejně jako zdravotníci a zdravotnice by neměli zasahovat v případě, že hrozí více škody než užitku, i designéři a designérky by měli zvážit, zda další „zásah“ do návrhu uživateli jen nepřitíží nebo jej výrazně neomezí.


Samantha Dempsey a Ciara Taylor po dobu jednoho roku sledovaly, jak designéři a designérky reflektují svou etickou odpovědnost v praxi. Navrhly tzv. Designer's Oath, nástroj pro ujasnění etických principů mezioborových týmů. Samy ale zdůrazňují, že mnohem důležitější než smlouva samotná, je příležitost k dialogu uvnitř týmu, který proces její tvorby doprovází.


Minnie Bredouw nechala své studenty a studentky designu zpracovat vlastní Hippokratovy přísahy a ve svém článku se podělila o ty nejlepší. V přísahách zaznívá např. upřednostnění potřeb lidí nad finančním ziskem, pokorný přístup k práci nebo dlouhodobý monitoring služby či produktu po odevzdání hotového návrhu.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info