99/
Otevřená dokumentace

Nasdílejte váš design pro větší dopad.

Dotáhli jste návrh zdárně do konce? Podělte se o váš koncept a zkušenosti s ostatními. Sestavte otevřenou dokumentaci a pomozte ostatním nasadit vaše řešení do praxe nebo se jím inspirovat. Podstatně tak zvýšíte dopad, ale i reputaci vašeho designu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 3 hodiny a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, papír / textový editor, šablona na open-source scaling


 

Postup

 1. Shodněte se v týmu na sdílení výstupů z projektu.
  • Získejte souhlas od všech lidí, kterých se to týká.
  • Vytyčte si jasná pravidla a záběr otevřené dokumentace (co nasdílíte a v jaké míře detailu, co naopak sdílet nechcete nebo nemůžete).
 2. Definujte přispěvatele – všechny aktéry a zainteresované strany, které se na řešení podílejí nebo podíleli. U každého z nich popište:
  • motivaci: co je vedlo k zapojení do projektu, jaké hodnoty jsou pro ně důležité, jak si udržet jejich zájem,
  • způsob zapojení: co přesně měli na starost a v jakých fázích projektu, s čím dokážou pomoci apod.
 3. Sepište instrukce – postup, jak krok po kroku implementovat vaše řešení. Zmiňte:
  • požadované znalosti a schopnosti,
  • potřebné nástroje,
  • technické vybavení,
  • komunikační kanály apod.
 4. Nasdílejte vlastní zkušenost s vaším produktem nebo službou. Popište:
  • příklady dobré praxe,
  • rizika a úskalí,
  • které kroky nepodcenit,
  • otázky, na které ještě hledáte odpovědi.
 5. Manuál zveřejněte na webu nebo jej šiřte mezi relevantní komunitu či zájemce.
  • Sbírejte ohlasy a propojujte se s lidmi, které se o vaše řešení zajímají.

Tipy

Příklady dobré praxe, překážky a problémy si ideálně zaznamenávejte průběžně od začátku projektu. Na konci projektu může být podstatně náročnější vybavit si momenty, které byly pro každou fázi stěžejní.


Zkuste si s manuálem vyhrát a připojit např. názornou případovou studii, fotografie z designového procesu nebo rozhovory s členy týmu či důležitými aktéry.


K open source dokumentaci se pojí řada podpůrných rolí – buďte připraveni pomáhat lidem, kteří se snaží vaše řešení uvést do provozu, nadále sdílet své zkušenosti apod.

Příklady a inspirace

Otevřené sdílení může ve sféře designu sahat od sdílení dobré praxe, znázornění fungování služby pomocí modelovacích jazyků až po inspiraci otevřeností při samotném navrhování produktu či službu. Margarita Zulueta např. na principu otevřeného sdílení vystavěla svou feministickou databázi Narrateam, kterou tvoří příspěvky (materiály, vlastní příběhy, média) nahrané uživateli a uživatelkami.


Otevřené sdílení přijde vhod i ve chvíli, kdy jste odvedli spoustu práce, ale o vaše řešení nejeví zájem žádný investor. Svoji zkušenost s touto situací popisují Claudia McKay, Yanina Seltzer a Warmeek Noor. Po navržení mechanismu na kontrolu týdenní útraty uživatelů mobilního bankovnictví nenašli nikoho, kdo by řešení hodlal implementovat. Protože ale získali mnoho pozitivních ohlasů, rozhodli se vytvořit otevřenou dokumentaci, aby na jejich práci mohl stavět kdokoliv.

 


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info