Diskuse jako seberozvojový ping pong

Formátem, ve kterém je možné získat v podstatě okamžitou zpětnou vazbu, je diskuse. Diskuse je vzájemné formování sebe sama či formování nového pohledu na věc. Ten získáváme tím, že nasloucháme diskutujícímu, posouváme a přehodnocujeme své myšlenky, názory, postoje. 

Upravit text Aktivity Prezentace Kvíz Podcast

V současné době je tento způsob sdělování vnímán jistým způsobem negativně, a to zejména kvůli internetovým diskusím. Ty jsou pověstné ztrátou kultury komunikace, respektu vůči jiným názorům, ale také kvůli trollingu. Byla by však škoda nechat se od diskutování odradit. Výměna názorů a perspektiv je důležitá pro vzájemné porozumění mezi lidmi a názorový posun. 

Kultura komunikace v diskusích 

  • Sledujeme cíl diskuse – prozkoumání perspektiv na dané téma, zvážení argumentů a vytvoření nové hodnoty ze setkání různých názorů. Cílem diskuse není vyhrát.  
  • Nasloucháme ostatním diskutujícím.  
  • Rozporujeme názorům, ne osobám.  
  • Vyhýbáme se argumentačním faulům.  
  • Vyjadřujeme se věcně.  
  • Zachováváme otevřenost vyjadřování.

Kultivovaný prostor pro diskusi 

Jsou diskuse, které jsou svou nekulturou pověstné, a je lepší se jim vyhnout. Kultivovaný diskusní prostor je však možné najít nebo také vytvořit. Pokud má být diskuse formálnější, můžete například zařadit studentské diskuse do předmětu nebo jako školní aktivitu. Diskusi můžete vzít jako formát pro váš podcast nebo video. 

 Jak diskutovat? 

  • Zvolte téma, které bude pro diskutující uchopitelné. 
  • Na diskusi se připravte studiem zdrojů – článků, knih, dokumentů. 
  • V diskusi sledujte společný cíl – změnit původní pohled na věc. 

Do diskuse se můžete zapojit také online například na ResearchGate, Twitteru nebo pod konkrétními články (např. na rvp.cz). Polemizovat můžete nejen se známými autory, ale také se svými kolegy – vyučujícími, spolužáky, spolupracovníky. Můžete například na svém blogu reagovat na myšlenku vyučujícího na přednášce nebo na článek spolužáka. Pokud si vyberete dostupného živého autora, můžete vytvořit sérii reakcí, kterými prohloubíte své porozumění vybranému tématu. 

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info