Pracovní listy

9. 3. 2021 Michal Černý

Bez popisku

Většina témat má k dispozici pracovní listy, které slouží pro praktické procvičení nebo reflexi určitého tématu. Jsou postavené tak, aby směřovali primárně k individuální práci studenta, případně k práci ve dvojici.  Jejich splnění většinou očekává, že bude student disponovat nějakým zařízením s připojením na internet, které bude moci použít pro získání potřebných informací.

Základní didaktická myšlenka je za nimi postavená na přesvědčení, že student po přečtení studijního materiálu, případně po poslechu podcastu či videa k němu (anebo tuto část výkladu provede učitel) získají určitou teoretickou bázi, kterou si mají upevnit, rozvinout a prohloubit právě skrze pracovní listy. Obecně se tedy neočekává, že by všichni studenti dokázali hned splnit všechny úkoly, ale že podstatnou část informací si budou muset najít a zasadit si je do kontextu.

Důležitým aspektem u pracovních listů je, že jsou editovatelné – očekáváme, že učitel může některé otázky a úkoly pozměnit, smazat, doplnit tak, aby odpovídaly jeho didaktickým cílům, případně pracovní listy z více témat syntetizovat do jednoho celku. Jde tedy o určitý výběr úloh, které nemají dopředu stanovenou časovou dimensi – autoři se domnívají, že jsou konstruovány na cca 20-30 minut práce studenta, ale to velice záleží na mnoha dalších okolnostech. Jde o určitý materiál, se kterým může učitel svobodně nakládat, upracovat a doplňovat jej.

Důležité je, že nejde ani o společné aktivity pro celou třídu, ale ani o testování znalostí. K oběma úkolům totiž slouží jiné části učebního materiálu – aktivity do hodin nebo kvízové otázky. Důraz je kladen skutečně na dovednost něco prakticky udělat a na schopnost znalosti a dovednosti zasazovat do širšího kontextu.

Pokud Vás napadla jiná forma pracovního listu, doplnění otázek a úkolů, tak nám prosím napište, rádi váš podnět do pracovních listů zařadíme.

Tři praktické náměty na to, jak pracovat s pracovními listy ve výuce:

  1. Můžete je použít tak, jak jsou. Navazují na texty, takže dobře ověří porozumění nebo dovednosti studentů.
  2. Můžete je spojovat nebo upravovat podle toho, kolik máte k dispozici času. Obecně jsou poměrně dlouhé, takže se nemusíte bát vybrat jen úkoly, které vás zaujmou. Můžete je doplnit vlastními úlohami nebo se těmi našimi jen nechat inspirovat.
  3. Pracovní list může dobře posloužit také pro domácí práci po probrané lekci. Díky tomu, že je možné je stáhnout do školních LML (Moodle, Classroom, Edupage,…) se z nich dají udělat dostupné domácí úkoly.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info