Inspiromat informačního vzdělávání

22. 12. 2021 Michal Černý

Metodika vzniklá z článků publikovaných na Metodickém portále RVP.cz provádí učitele tématem informační gramotnosti. Zaměřuje se v první části na vymezení klíčových konceptů, přístupů a pojmů v této oblasti – informační, datovou nebo vědeckou gramotnost. Další kapitoly pak mají velice praktický ráz. Sledují implementaci jednotlivých témat do výuky. I když nesledují linky konkrétních didaktik, jsou koncipovány tak, aby v nich učitele získal základní přehled o problematice, vhodné nástroje, odkazy na další zdroje a případně sám pro sebe dostatek informací proto, aby mohl informační gramotnost učit.

Celý text je koncipován tak, aby i takový učitel, který se na téma informační gramotnosti nikdy nezaměřoval získal základní přehled o tématech a problémech, které se v ní objevují a dokázal se s celou problematikou seznámit natolik, aby do svých konkrétních předmětů přenášel prvky z této oblasti.

Cílem Inspiromatu informační gramotnosti je tedy podpořit učitele v tom, aby získal dostatečný komplexní přehled o celé problematice a byl schopen se jí věnovat ve škole i mimo ni.

V závěrečné části čtenář nalezne informace o tom, v jakých oblastech RVP pro gymnázia se objevuje informační gramotnost, což by mělo pomoci se začleněním konkrétních oblastí do tematických plánů konkrétních učitelů. Jsou zde také informace o koncepci celého projektu online kurzu informační gramotnosti nebo výběr dalších zajímavých zdrojů ke čtení.

Černý, M. (2021). Inspiromat informačního vzdělávání. Flow.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info