85/
Pilotní provoz

Vyzkoušejte si provoz služby nanečisto.

Během pilotního nasazení zavádíte funkční prototyp služby či produktu do praxe a zjišťujete, zda obstojí v reálném prostředí. Vaše řešení by mělo disponovat minimální možnou funkcionalitou – zaujme tak tzv. early adopters, ale nemusí ještě oslovit masy uživatelů.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 týden a více

Lidé: celý projektový tým, personál služby

Nástroje: minimální verze produktu či služby


 

Postup

   1. Vydefinujte si minimální variantu produktu či služby, která bude připravená na otestování a zároveň bude atraktivní pro uživatele.
   2. Ujasněte si:
    • cíl pilotního provozu (co přesně chcete zjistit),
    • způsoby sběru zpětné vazby,
    • kritéria pro vyhodnocení úspěšnosti pilotu,
    • náročnost na logistiku a zdroje (čas, finance, personál, prostory atd.).
   3. Připravte si strategii pro oslovení budoucích uživatelů a plán průběhu pilotu.
    • Nepodceňte propagaci – snažte se odlišit od konkurence a jasně komunikovat vaši hodnotovou nabídku (tzv. value proposition).
    • Rozhodněte, zda uživatelům oznámíte, že jde o pilotní provoz.
   4. Připravte se na možné situace a scénáře a slaďte personál i váš tým.
    • Pilotní provoz neznamená, že služba bude poskytována v nižší kvalitě.
   5. Spusťte pilot.
   6. Průběžně sbírejte a vyhodnocujte zpětnou vazbu od uživatelů i od personálu.
    • Postupně pilot rozšiřujte o další funkcionality a vylepšujte ty spuštěné. Přemýšlejte o budoucím fungování služby – co do návrhu přidat, co naopak dát pryč.
   7. Podle nabytých zkušeností se pusťte do plánování ostrého provozu. Poučte se z chyb, pokračujte v tom, co se osvědčilo, a nebojte se inovací.

Tipy

Zapojte do evaluace pilotu různé metody uživatelského výzkumu (pozorování, uživatelské testování, stínování, deníky).


Nebojte se malých i velkých přešlapů. Smyslem pilotu je posvítit si na slabá místa a nedomyšlené scénáře, co vyjdou najevo až po nasazení do provozu. Díky tomu předem eliminujete drobné nepříjemnosti, ale i závažnější problémy, co by mohly vést až ke selhání služby.


U webových služeb je pilotní provoz zvykem označovat jako beta verzi.

Příklady a inspirace

Torkilsheyggi a Hertzum přizpůsobili nástroj pilotního testování potřebám participativního designu ve studii, jež řeší koordinaci nemocničních sanitářů při přesunech pacientů. Po výzkumu (pozorování a stínování pracovníků) byl zdravotnický personál zapojen přímo do utváření technického řešení a jeho následného testování. Studie mimo jiné přispěla k zviditelnění práce sanitářů, která bývá ostatním personálem přehlížena.


Lingard a kol. v článku popisují, jak vytvořili a otestovali pilotní verzi checklistu pro zdravotní personál před zahájením operace. Sledovali, jak týmy se seznamem pracují a jestli jim pomáhá ve sdílení detailních informací o pacientově diagnóze, plánování průběhu operace, ale také ve vyjádření obav z možných rizik.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info