54/
Normative Design Scheme

Posuďte etickou správnost designové výzvy.

Inspirujte se třemi etickými směry a zjistěte, jak před nimi obstojí váš designový záměr, plánovaná intervence a její odhadovaný efekt. Pomocí normative design scheme získáte nová kritéria a úhly pohledu na etická témata designového procesu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, post-ity, papír / digitální nástěnka


 

Postup

   1. Připravte si šablonu na normative design scheme.
   2. Formulujte vaši designovou výzvu ve formátu:
    • chceme („záměr“)
    • tak, že uděláme („design“),
    • abychom docílili („efekt“).
   3. Mravní správnost tří částí designové výzvy posuďte:
    • záměr podle etiky ctnosti (správné je to, co morálně správné a dobré),
    • design podle deontologického principu (správné je to, co se řídí pevnými zásadami a principy – např. stanovenými zákony),
    • efekt podle konsekvencialismu (správné je to, co přinese ty nejlepší následky, tedy „účel světí prostředky“).
   4. Zkuste si odpovědět na další otázky, které se ke třem normativním proudům vážou.
    • Vycházejte z otázek uvedených přímo v šabloně (např. Použili byste sami váš design? Jak by váš design mohl přinést nejvíce blaha co nejvíce lidem? apod.)
   5. Inspirujte se třemi normativními perspektivami a vylepšete váš design tak, aby vycházel z morální a odpovědné vize, respektoval důležité etické zásady a podporoval široké skupiny lidí.

Tipy

S proudy normativní etiky se ideálně seznamte s předstihem, ať se vám komfortněji diskutuje v mezích každé ze tří části designové výzvy.


Rozšiřte si proces definování standardní designové výzvy o tuto etickou inspekci. Ověříte si, že co se týče jejího etického směrování, jste na správné cestě.


Dalšími eticky odpovědnými metodami, které můžete využít v prvních fázích designového procesu, jsou např. Hippokratova přísaha, designérská sebereflexe, etický canvas nebo vrstvy dopadu.

Příklady a inspirace

Autorem metody normative design scheme je Jet Gispen, který zároveň sestavil širší toolkit etických metod Ethics for Designers.


Kevin Richard ve své sérii článků o etice v designu představuje mimo jiné i základní etické koncepty, jako je metaetika, normativní etika či aplikovaná etika. Nabízí také krátké rozlišení deontologického přístupu a konsekvencialismu.


Deontologii, etice dobra, ale také utilitarismu se věnuje Christian U. Becker v textu o etických principech pro design 21. století. Analyzuje charakteristiky designu (např. funkcionalita, kreativita), ale také současné designové výzvy, jako je globalizace nebo udržitelnost.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info