44/
Vrstvy dopadu

Odhalte, kam až sahá vliv vašeho návrhu.

I když přesně víte, co chcete poskytovat lidem, některé situace nelze předvídat tak snadno. Postupujte od viditelných efektů k těm skrytým a s každou další vrstvou odkryjte širší a nezamýšlené důsledky vašeho řešení.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 výzkumnice

Nástroje: psací potřeby, papír nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Určete si:
    • produkt nebo službu, kterou chcete prozkoumat,
    • 1 a více skupin lidí, u kterých se budete snažit dopady identifikovat (např. cílová skupina, persony, znevýhodnění jedinci).
   2. Zamyslete se nad první vrstvou dopadů – těmi, které jsou zamýšlené, všeobecně známé a komunikované přímo výrobcem či provozovatelem služby.
    • Např. Facebook umožňuje lidem komunikovat na dálku, tvořit či konzumovat digitální obsah, …
   3. Přejděte k druhé vrstvě. Určete dopady, které nejdou tolik vidět, ale jsou stále známé, především výrobcům a dalším zainteresovaným stranám.
    • Např. Facebook manipulativně navádí lidi, aby trávili co nejvíce času pasivní konzumací obsahu, generuje finanční zisk pomocí reklamy, …
   4. Do třetí vrstvy patří nezamýšlené nebo nepředvídané dopady – takové, které nastanou teprve poté, co produkt či službu začnou užívat reální lidé.
    • Např. Facebook přispívá k šíření fake news, uzavírá lidi do izolovaných bublin, …
   5. Navrhněte opatření, jak předcházet škodlivým nezamýšleným a méně viditelným dopadům nebo je co nejvíce oslabovat.

Tipy

Vytvořte si přehlednou mapu všech vrstev dopadů, např. pomocí šablony se třemi soustřednými kruhy.


Identifikovat dopady zkuste sami nebo v týmu. Zjistěte také, jakých důsledků si všímají odborníci, zainteresované strany, zástupci vaší cílové skupiny a další aktéři.


Zamyslete se nad negativními, ale i pozitivními nezamýšlenými dopady. Přemýšlejte, jak pozitivní efekty v návrhu posílit nebo lépe zviditelnit.

Příklady a inspirace

Sue Ziebland, Emma Hyde a John Powell se zaměřili na nezamýšlené dopady digitálních technologií ve zdravotnictví. Odhalili, že technologie dokážou proměnit mocenský vztah mezi pacientem a lékařem (např. zpřístupnění informací, které dříve držel pouze lékař), generovat problematické situace (např. vzestup internetové inzerce na okamžitý předpis antibiotik po prohlídce na dálku) a řadu paradoxů (např. přepracování lékařů způsobené komunikačními technologiemi, které měly šetřit čas).


Philip F. Rubio ve svém článku analyzuje kolaps americké pošty (USPS) v roce 2020. Argumentuje, že za krizí nestojí ani tak pandemie, ale jde o nepřímý důsledek vedení pošty jako hybridu mezi veřejným a soukromým podnikem, modelu, který vychází z finanční krize v roce 2009.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info