33/
Inkluzivní panda

Všímejte si lidí mimo cílovou skupinu.

V reálném světe se službou či produktem přijdou do kontaktu různorodí lidé, kteří nutně nespadají do vymezené cílové skupiny. Pomocí inkluzivní pandy si zmapujete uživatele i „neuživatele“, kteří jsou vyloučeni záměrně či nezáměrně.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: tým designérů

Nástroje: psací potřeby, papír nebo vizualizační nástroj


 

Postup

   1. Na papír nakreslete kruh – hlavu pandy. Symbolizuje všechny lidi, kteří budou vaši službu či produkt nějakým způsobem využívat.
    • Kruh zatím nechte prázdný, vyplnit jej můžete později.
   2. Do spodní části kruhu vnořte další menší kruh – čumák pandy. Zastupuje vaši cílovou skupinu, pro kterou inovaci záměrně navrhujete.
   3. Udělejte pandě kulaté levé ucho – tak, aby byla část kruhu vně hlavy a část uvnitř. Ucho symbolizuje nezáměrně vyloučené.
    • Lidé ve vnější části nemohou službu či produkt využít (např. cizinci, kterým brání jazyková bariéra).
    • Skupiny uvnitř se snaží zapojit, ale naráží na překážky (např. lidé na vozíku, kteří se nemohou dostat na konkrétní kontaktní místo služby).
   4. Obdobně vytvořte pravé ucho. Do něj zapište skupiny, které chcete záměrně vyloučit z užívání služby či produktu.
    • Ve vnější části jsou lidé, pro které je služba z různých důvodů nevhodná, či dokonce škodlivá (typicky věkové omezení).
    • Do vnitřní části patří lidé, co by mohli škodit dalším uživatelům, a proto je jejich zapojení nežádoucí (např. skalní odpůrci, dezinformátoři apod.).
   5. Zkuste pomocí inkluzivní pandy navrhnout, jak zapojit vyloučené jedince, a předvídat chování lidí s odlišnými motivacemi či potřebami, než jaké má vaše cílová skupina.

Tipy

Vyplněnou pandu ukažte odborníkům nebo ji využijte jako východisko pro debatu v týmu. Reflektujte, jaký dopad budou mít změny v návrhu pro jednotlivé skupiny, jestli zvýhodněním cílové skupiny příliš neblokujete vyloučené skupiny apod.


Vymezení jednotlivých skupin mohou ohrozit předsudky. Vyhněte se jim pomocí cvičení designérské reflexe.


Metoda počítá s definicí „záměrně vyloučených“, která v designovém procesu nebývá tak častá. Důležité je připravit si pro tento krok ověřená fakta, která vychází z pečlivého výzkumu a z důvěryhodných zdrojů.

Příklady a inspirace

Inkluzivní pandu navrhl Per Axbom jako metodu, která se zasazuje o inkluzivní design a proces definování rozšiřuje o etické úvahy nad rolí designu.


Jasmin Pihavaara využila inkluzivní pandu při analýze faktorů, co podporují, nebo naopak omezují digitální přístupnost. Na příkladu konkrétního webu výrobce aut definovala do nezáměrně vyloučených nevidomé (vnější kruh) a ty z nich, co používají čtečky (vnitřní kruh). Do nežádoucích skupin uvedla nezletilé (vnější) a ty z nich, kteří by si např. objednávali auto z legrace (vnitřní).


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info