51/
Etický canvas

Zachyťte dopady designu na lidi i okolí.

Chcete designovat odpovědně, ale chybí vám ucelený pohled na etická rizika spjatá s vaším problémem? Pomocí etického canvasu si zmapujete nejpodstatnější výzvy, které se týkají společenských i environmentálních dopadů vašeho návrhu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, post-ity, flipchart nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Připravte si šablonu na ethics canvas – obdobně jako např. lean canvas obsahuje políčka pro jednotlivé analyzované aspekty.
    • Šablonu vylepte ve velkém formátu na zeď nebo pracujte s digitální verzí.
   2. Nejprve identifikujte skupiny nebo typy jedinců, kteří budou vaším designem ovlivněni – ty, co budou z řešení profitovat, i ty, kterým naopak může nějakým způsobem uškodit.
   3. Poté odhadněte potenciální dopady designu na postoje, chování a vztahy lidí.
    • Všímejte si posunů ve světonázorech a hodnotách, změn v návycích, životních stylech, způsobech komunikace apod.
   4. Do dalšího políčka zaznačte skupinové konflikty, které by váš design mohl vyvolat (např. posílení existujících nerovností ve společnosti).
   5. Pokračujte určením negativních dopadů, které hrozí v případě selhání či chybovosti designu (jako jsou např. logistické problémy, bezpečnostní rizika, nezáměrná exkluze apod.).
   6. Jako poslední zanalyzujte problematické využívání zdrojů (environmentální zátěž, ale i neopatrné nakládání s osobními údaji uživatelů apod.).
   7. Vznikne vám mapa etických problémů, které byste měli aktivně monitorovat a řešit. Jednotlivé podněty si prioritizujte a do návrhu zapracujte strategie, jak problémům předcházet.

Tipy

Podobu ethics canvasu si upravte podle vlastních potřeb – přidejte např. políčka pro specifické problémy, které jsou v kontextu vašeho návrhu obzvlášť důležité.


Zkuste odhalit i takové dopady, které vznikají nezáměrně a lze je hůře předvídat. Pomůže vám k tomu metoda vrstvy dopadu nebo tarotové karty technologií.


Různé skupiny lidí, u kterých byste měli přemýšlet nad dopady designu, si můžete definovat pomocí metody inkluzivní panda.

Příklady a inspirace

Ethický canvas vznikl spoluprací výzkumníků z Trinity College Dublin a Dublin City University za účelem usnadnění týmové komunikace o etických dopadech designu. Šablona se inspiruje business model canvasem. Harshvardhan J. Pandit Dave Lewis, jedni z autorů canvasu, názorně představují, jak analyzovali reálné technologie, které inspirovaly skórovací mechanismus vyobrazený v seriálu Black Mirror.


Conor McGinn canvas nasadil na analýzu etických výzev robotické technologie. Zkoumal problematické aspekty u terapeutického robota na dětském nemocničním oddělení a robota pro osamělé seniory v pečovatelském domě. Varuje např., že nahrazení lidského kontaktu robotem může v seniorech vyvolávat pocit objektifikace a že nasazení „levných“ robotů do nemocnic může snížit přístup pacientů k jiným způsobům terapie.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info