59/
Kolo budoucností

Odkryjte posloupnost přímých a nepřímých dopadů.

Prozkoumejte řetězec možných důsledků, které může spustit konkrétní trend, událost či proměna systému. Kolo budoucností vás provede od přímých vlivů až po ty méně nápadné, ale o to možná závažnější důsledky.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: tým designérů

Nástroje: psací potřeby, post-ity, flipchart / tabule nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Určete konkrétní problém nebo trend, na který se chcete soustředit. Zaznačte jej na post-it uprostřed šablony.
   2. Přemýšlejte nad přímými dopady problému – změnami, které přímo provází daný problém a mohou odstartovat širší tranzici (transformaci systému).
    • Jednotlivé položky rozmístěte do kruhu kolem středu šablony a napojte na post-it označující problém samotný.
   3. Identifikujte nepřímé dopady problému – změny, které nastanou až v reakci na dopady přímé.
    • Sestavte z položek další kruh a jednotlivé položky spojte se souvisejícím přímým dopadem.
   4. Zkuste odhalit další vrstvu dopadů (dopady třetího řádu).
   5. Prioritizujte si důsledky podle toho, jak velký dopad mohou mít a jak úzce souvisí s vaší designovou výzvou. Navrhněte, jak předcházet těm škodlivým nebo naopak podpořit ty, které by pozitivně ovlivnily společnost či daný systém.

Tipy

Přemýšlejte nad dopady, které se týkají různých skupin uživatelů a dalších aktérů, lidských i nelidských. Ujistěte se, že vám neuniká podstatný kontext či prostředí, kam až tranzice může zasahovat.


Snažte se identifikovat jak zamýšlené, tak i nezamýšlené dopady designu. Využijte k tomu metodu vrstvy dopadu nebo tarotové karty technologií.


Odhalit co nejvíce dopadů vám pomůže kombinace ideačních metod, např. brainstormingbrainwriting.

Příklady a inspirace

Barry O'Reilly doporučuje futures wheel pro analýzu dopadů v propojené síti, která je vhodnější než lineární řazení. Sám udává rozpracované příklady týkající se vlivů pandemie covid-19 nebo navýšení výpočetní síly umělé inteligence.


Také Phillip Daffara sestavil futures wheel pro analýzu vlivů pandemie covid-19 na politickou, ekonomickou, společenskou, technologickou a psychologickou sféru. Analyzoval jak potenciál pandemie pro pokrok v digitalizaci či pracovní flexibilitě, tak i negativní vliv na zázemí v rodině či pocit svobody jednotlivce.


Saouma B. Boujaoude přibližuje, jak futures wheel využít při výuce environmentálních témat. Se svými studenty a studentkami analyzoval, co se stane, když se v Libanonu zakáže lov ptáků – stupňování dopadů postupně odkrylo provázanost ekosystémů, ale také vliv na společnost či podnikání.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info