7/
Hloubkový rozhovor

Zeptejte se na to, čemu chcete porozumět.

Chybí vám hlubší vhled do motivů a situace konkrétních lidí? Připravte si otázky, pečlivě naslouchejte a získejte cenné poznatky přímo od nich. Pomocí hloubkových rozhovorů si lépe představíte potřeby, obavy a způsob přemýšlení vašich participantů –⁠ a to je pro designérskou praxi nesmírně cenné.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny na přípravu, 1 hodinu na setkání

Lidé: 1 výzkumnice, 1 participant / rozhovor

Nástroje: papír na poznámky, diktafon nebo telefon pro záznam


 

Postup

   1. Ujasněte si výzkumný cíl rozhovorů.
    • Oslovte vhodné participanty podle toho, co chcete zjistit.
    • Pokud to jde, celkově si zkuste domluvit kolem pěti rozhovorů s pěti různými lidmi.
   2. Připravte si scénář rozhovoru –⁠ okruhy otázek a jejich (orientační) pořadí.
    • Scénář si párkrát projděte a určete si, které otázky chcete stihnout probrat.
   3. Přizpůsobte podmínky tomu, aby rozhovor probíhal v příjemné a důvěrné atmosféře.
    • Zvolte prostředí, kde se bude participant cítit dobře.
    • Nepodceňte přípravu techniky k záznamu rozhovoru.
    • Prvotní rozpaky odbourejte pomocí konverzačních otázek na úvod.
   4. Rozhovor veďte podle připraveného scénáře, ale nezapomeňte reagovat na odpovědi participanta a v případě potřeby se od scénáře nebojte odchýlit.
   5. Rozhovor neukončujte příliš rychle.
    • Při uzavírání rozhovoru zpozorněte – participanti se mnohdy uvolní a rozpovídají.
    • Bezprostředně po rozhovoru si zapište hlavní poznatky, dokud je máte čerstvě v hlavě.
   6. Záznam rozhovoru přepište a analyzujte, např. pomocí kódovánítematické analýzy.
   7. Pro další práci ze získaných poznatků zpracujte persony, empatickou mapu nebo vhledy.

Tipy

Klaďte tzv. sondážní otázky, které budou příběh rozvíjet do hloubky – např. Co se stalo?, Proč tento problém nastal?, Kdo jiný tam s vámi byl?, Jak aktivně jste se toho účastnil?.


Poskytněte participantům prostor k promyšlení nebo upřesnění odpovědí. Pomoci může i pár vteřin ticha navíc před položením další otázky.


Myslete na to, že pracujete s citlivými osobními údaji. Přibližte participantům, jak budete s daty nakládat a jak zajistíte jejich anonymizaci. Vždy si nechte schválit jakoukoliv formu záznamu rozhovoru.

Příklady a inspirace

Ronald C. Jantz zkoumal pomocí rozhovorů s univerzitními knihovníky fenomén inovací v akademických knihovnách. Zjišťoval, jak se knihovníci na inovacích spolupodílí a jaké procesy a interní nastavení organizace inovace urychlují, nebo je naopak brzdí. Odhalil mimo jiné to, že za inovativními řešeními mnohdy stojí diverzita a otevřená komunikace na pracovišti, ale také škrty v rozpočtu knihovny.


Hloubkové rozhovory s americkými občany, co váhali s očkováním proti covid-19, objasnily specifické motivy za jejich nerozhodností – např. nátlak okolí nebo nízká důvěra ve zdravotnický systém. V průběhu rozhovorů byly zároveň zjišťovány informační zdroje (média, sociální sítě, osobní kontakty), které participanti v souvislosti s děním kolem pandemie využívali.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info