41/
Empatická mapa

Postupujte až k těm nejhlubším prožitkům.

Podařilo se vám sesbírat data o chování a prožívání lidí? Setřiďte je do empatické mapy a lépe porozumějte, jak lidé vystupují navenek (co říkají a jak se chovají) a co u toho reálně prožívají (co si myslí a cítí). Pronikněte tak až na úroveň potřeb a motivů lidí.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30 minut a více

Lidé: 1 a více výzkumnic, případně další účastníci

Nástroje: papír, psací potřeby, post-ity, případně šablona empatické mapy


 

Postup

   1. Rozdělte bílou plochu na čtyři části, které nadepíšete:
    • SAY – co člověk říká nahlas,
    • DO – jak se chová a co dělá,
    • THINK – nad čím přemýšlí (motivace, cíle, postoje),
    • FEEL – jaké emoce prožívá.
   2. Doprostřed kvadrantu nakreslete člověka reprezentujícího typ uživatele, o kterém uspořádáváme data.
   3. Nechte účastníky v tichosti doplňovat výroky do jednotlivých kvadrantů.
    • Pokud najednou vyplňujete empatické mapy k více typům lidí, u jednotlivých map se vystřídejte po daném časovém limitu.
   4. Projděte společně výslednou mapu.
    • Slučte podobné výroky, aby byly mapy přehlednější.
    • Vyvoďte z mapy závěry o hlubším prožívání lidí – o jejich motivacích, hodnotách a potřebách.
    • Ověřte si, že váš výstup odpovídá realitě (vychází ze skutečných dat).
   5. Z vašich závěrů nyní můžete vyvodit vhledy nebo o ně doplnit vaše persony.

Tipy

Tvořte empatické mapy na základě reálných dat o lidech – vycházejte z rozhovorů či ze zpětné vazby na vaši službu.


Pokud nemáte dostatek reálných dat, přizvěte k tvorbě empatických map odborníky, kteří dobře znají danou problematiku, nebo přímo zástupce lidí, kteří daný problém řeší.


Pokud u jednoho kvadrantu narazíte na výrazně rozdílné nebo dokonce protimluvné výroky, zkuste společně v týmu rozebrat, kde leží příčina této odlišnosti. Především si ujasněte, jestli jde o neporozumění nebo rozdílnou interpretaci, která vychází z nepodložených domněnek někoho z týmu.

Příklady a inspirace

Tým brazilských výzkumníků pomocí empatické mapy poodkrýval potřeby a aspirace zdravotníků v oblasti profesního vzdělávání. Východiskem byl dotazník, který vyplnilo přes 150 zdravotníků a jehož otázky korespondovaly s kvadranty empatické mapy. Zjistili, jak zdravotníci vnímají důležitost vzdělávání, jak si představují jeho náplň, jaké cítí překážky (např. kurzy nabízené v pracovní době) a čeho by chtěli dosáhnout.


Gregor Kalfas ve své případové studii popisuje, jak využil empatické mapy při návrhu aplikace TravelStory, která umožňuje ukládat všechny informace související s cestováním (itinerář cesty, poznámky, fotky atd.) do jedné časové osy. Pomocí empatických map si nadefinoval persony – cestovatelku, která si všechny dokumenty, jízdenky a plány ráda vytiskne, a cestovatele, který si vše ukládá v digitální podobě.


Empatických map existuje mnoho variant a lze najít i spoustu šablon pro jejich tvorbu – např. na Service Design Tools, Miro nebo Gamestorming.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info