46/
Tematická analýza

Setřiďte náměty z výzkumu podle témat.

Zůstalo vám obrovské množství podnětů z výzkumu nebo brainstormingu a teď je potřebujete uspořádat? Utřiďte je podle společných znaků a témat. Díky tematické analýze (affinity diagram) se v datech lépe zorientujete a možná objevíte souvislosti, které vám doposud unikaly.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 designér a více

Nástroje: materiály k třídění, post-ity, psací potřeby, zeď


 

Postup

   1. Určete si facilitátora a sepište si náměty vzešlé z brainstormingu či výzkumu na post-ity (papírové nebo virtuální).
    • Řiďte se pravidlem „1 námět na 1 post-it“.
    • Post-ity zamíchejte, abyste předešli již existujícímu uspořádání.
   2. Využijte velkou plochu (celou zeď, tabuli, virtuální nástěnku). Umisťujte jeden lístek po druhém a dávejte k sobě poznámky, které sdílí podobné téma.
    • Vznikne vám tak několik clusterů, co obsahují související položky.
   3. Až umístíte všechny lístečky, vzniklé clustery projděte.
    • Pokud je v některé skupině opravdu hodně lístečků, zvažte, zda se stále jedná o stejné téma.
    • Naopak zkontrolujte i skupinky mezi sebou, zda se některá témata neopakují na více místech.
   4. Doupravte, co je třeba, a ujistěte se, že v týmu panuje shoda ohledně třídění do jednotlivých skupinek, ale i celkové vzniklé struktury.
   5. Všechny skupiny i podskupiny následně pojmenujte.
   6. Pusťte se do analýzy vzniklých clusterů. Určete a popište:
    • vztahy (a jejich sílu) mezi skupinami i uvnitř skupiny,
    • důležitá, ale i rozporuplná nebo kontroverzní témata, která během třídění vyvstala na povrch,
    • outliery“ – lístečky, které se oproti zbytku dají těžko zařadit,
    • prioritní oblasti, na které se chcete dále zaměřit.
   7. Náměty nyní máte roztříděné do jednotlivých tematických kategorií. Přehlednou strukturu oceníte např. při následné interpretaci dat (sestavování vhledů).

Tipy

S lístečky můžete libovolně hýbat, abyste docílili co nejvhodnějšího umístění. Soustřeďte se vždy na jednu položku a neodstraňujte duplicity.


Nesnažte se za každou cenu někam zařadit všechny lístečky. Je v pořádku, pokud jich pár zbude bokem.


Buďte připraveni, že se jedná o časově náročnou aktivitu, a dopředu si nastavte pravidla pro diskuzi, která může u jednotlivých témat vzniknout.

Příklady a inspirace

Studentský tým, který v rámci designového kurzu na Carnegie Mellon University řešil problém bezpečnosti na letišti v Pittsburghu, využil affinity diagram k utřídění dat získaných z pozorování v letištní hale. Na základě vzniklých skupin si definovali hlavní designové principy pro svou další práci (např. více se zaměřit na zlepšení komunikace personálu s pasažéry).


Taiwanští vědci a vědkyně pomocí affinity diagramu odkrývali vztahy mezi prvky herního designu a přesvědčovacími technikami. Analýzu prováděli experti na herní design pomocí třídění kartiček. Pokud si povšimli asociace mezi herním prvkem a přesvědčovací strategií, hlasovali i o síle jejich vztahu pomocí Likertovy škály. Výsledky analýzy pak byly využity k návrhu mobilní aplikace, co uživatele navádí k udržitelnějšímu chování.


Více informací

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info