Online vzdělávací platformy

Kromě toho, že můžete na internetu získat spoustu informací – tedy zdrojů pro vaše učení, můžete najít také celé platformy, které pomáhají s učením. To znamená, že někdo promyslel, co je cílem, co má být v lekcích, ale také se pokusil promyslet to, jak může být učení dosaženo pomocí konkrétní technologie a nástrojů. Tak trochu škola online. 

Upravit text Aktivity Prezentace Kvíz Podcast

Platformy můžete využít samostatně – rozvíjet, co vás zajímá a baví nebo to, co vám ve škole nejde. Pokud vás například tuze baví geografie a cestování, můžete si pořídit Cardboard a pomocí aplikace Google Expedice procházet lekce ve virtuální realitě – jednou o Bhútánu, jednou o Mléčné dráze! 

Stejně tak můžete platformy využít ve škole. Například Codecademy je báječná platforma pro výuku programování. Lekce jsou interaktivní a na každý krok dostanete zpětnou vazbu. 

Díky využití vhodných technologií může jít každý v hodině svým tempem. Učitel pak pomáhá každému žákovi s individuálními problémy či otázkami. Přístup se tím individualizuje, to znamená, že pokud mi něco nejde, mám dost času a nikdo na mě nečeká. Pokud mi to naopak jde, mám příležitost se dál rozvíjet a připravit se třeba na soutěž z informatiky. Takové postupy jsou také proti tzv. nivelizaci vzdělávání – každý dělá to stejné a na konci také umí to stejné. 

Zde najdete pár platforem do začátků, více jich najdete v seznamu nástrojů a ještě více na internetu. 

Khanova škola či Khan Academy je platforma s kurzy hlavně pro školáky a středoškoláky. Najdete zde kurzy matematiky, geometrie, astronomie, informatiky a mnoho dalších. Základem v kurzu je vždy video, v rámci něhož vám někdo vysvětlí látku a píše u toho na virtuální tabuli, abyste si to lépe zapamatovali.  

K tomu jsou pak nachystané kvízové otázky, abyste si ověřili, co jste se naučili. 

Class Central je databáze takzvaných MOOC kurzů. To jsou kurzy, které vytvářejí univerzity po celém světě, aby u nich mohl na dálku a zdarma studovat někdo třeba na druhém konci zeměkoule. Můžete si tedy klidně vybrat kurz z Harvardu, Stanfordu či Oxfordu. Class Central sdružuje dílčí platformy kurzů, mezi které patří Coursera, EdX, FutureLearn a mnoho dalších. Aktuálně jsou již kurzů statisíce. Většina jich je v angličtině, ale často s titulky. 

Vlevo ukázka obsahu kurzu z oblasti umění na platformě Khan Academy. Vpravo ukázka přehledu kurzu o dinosaurech na Class Central. Zdroje: Khan Academy, Class Central. Autor screenshotů: KISK.

Codecademy je platforma, na které se můžete naučit spoustu IT dovedností od těch základních z hodiny informatiky po ty složité pro programátory ve firmách. V čem je to zajímavé? Pokud se budete chtít naučit například základy html, zapíšete si v Codecademy tento kurz. Celý kurz je interaktivní a největší přidanou hodnotou je to, že dostáváte na své úkoly ihned automatickou zpětnou vazbu od počítače. Rychle tak opravíte své chyby a směle postupujete v pokroku. 

Google Expeditions. Expedice jsou platformou, kterou vlastní Google, ale rozvíjí komunita. To znamená, že se můžete vydat na tolik expedic do VR, kolik uživatelé vytvořili. Lze tedy využít již existující expedice, ale můžete také sami vytvářet nové pomocí Tour Creatoru. Je to překvapivě jednoduché. 

Vlevo ukázka z aplikace Google expeditions. Vpravo ukázka kurzu na rozvoj webu pro začátečníky na platformě Codecademy. Zdroje: Google expeditions, Codecademy. Autor screenshotů: KISK.

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info