Vizualizace a presentace informací

Goethe říkal, že „každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.“ Spojení různých druhů médií je pro tvořivý intelekt člověka důležité a zásadní. Také proto by mu měla být věnována náležitá pozornost a to i přes to, že naše západoevropská intelektuální kultura je kulturou psaného slova.

V této části kurzu se proto pokusíme podívat na některá témata, která nabízejí most mezi slovem a obrazem, daty a pochopením, statistikou a příběhem. Nebudeme moci být vyčerpávající, ale pokusíme se ukázat alespoň některé možné přístupy.

Studovat