Lidé

Kdo stojí za kurzem Kreativní práce s informacemi a kdo vás provede semestrem? 

RNDr. Michal Černý

Autor obsahu i vzhledu kurzu, odborník na to, jak se učíme a k čemu v této činnosti potřebujeme kreativitu. Spojuje kreativní techniky, učení a technologie do jednoho celku. Je autorem více než dvaceti knih a stovek článků, především s tématikou vzdělávání, technologií, historie a filosofie. Spolupracuje s Pedagogických institutem při MŠMT, s Českou školní inspekcí nebo působí jako konzultant na MPSV. Přednáší v Česku i v zahraničí. V současné době se soustředí výzkumně na studium učebního chování a informační gramotnost nejen u středoškoláků. Působí na Katedře informačních studií a knihovnictví jako garant magisterské studijní profilace technologie ve vzdělávání a na Katedře sociální pedagogiky.

WebTwitter, cernymichal@mail.muni.cz

Bc. Dominika Šolcová
Působí v rámci kurzu na pozici online tutora, kde především zajišťuje informátorskou roli, tzn. obstarává veškerou komunikaci se studenty, kontroluje plnění studentských povinností, informuje o organizačních aspektech kurzu a nastavuje jeho administrativní chod. Na Katedře informačních studií a knihovnictví působí jako výzkumný pracovník v oblasti bezpečnosti distančních forem výuky a zkušebních procesů, také jako organizační podpora a školitelka tutorů-juniorů. Současně na KISKu studuje poslední ročník navazujícího magisterského studia. Do budoucna by se ráda nadále věnovala problematice distančního vzdělávání, jeho procesech zabezpečení a edukační rovině. Velmi blízká jsou jí především podpůrná metodická pracoviště e-learningových center.

 

 

 

Bc. Eliška Weisová

Jako online tutor zajišťuje komunikaci se studenty a dohlíží na plnění studentských povinností v průběhu celého kurzu. Studuje poslední semestr navazujícího magisterského studia na KISKu a profiluje se do informačního a datového managementu. V současné době zastává funkci strážce datového paláce v Knihovně na Křižovatce a v rámci oboru jsou jí blízké otázky informační etiky či datové vizualizace.
Web, 488246@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info