Literatura

Základní literatura

CAREY, Benedict. Jak se učíme: překvapivá pravda o tom, kdy, kde a jak se učíme. Přeložil Romana HEGEDÜSOVÁ. Brno: Bizbooks, 2015. ISBN 978-80-265-0349-1.

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Efektivní učení. Brno: Albatros Media, 2016. ISBN 978-80-265-0479-5.

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8.

ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.

ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2016. 176 s. ISBN 978-80-265-0519-8.

FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6121-7.

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575.

Rozšiřující literatura

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1804-2406.

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map. IT lib, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1335-793X.

ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1.

ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0.

K dalšímu čtení

COX, David. Creative thinking for dummies. Chichester, West Sussex: John Wiley, 2013. ISBN 1118381572.

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.

KLEON, Austin. Kraď jako umělec: 10 věcí, které ti nikdo neřekl o kreativitě. V Brně: Jan Melvil, 2012. Briquet. ISBN 978-80-87270-36-3.

MICHALKO, Michael. Thinkertoys: a handbook of creative-thinking techniques. 2nd ed. Berkeley: Speed, c2006. ISBN 1-58008-773-6.

PRESSFIELD, Steven. Válka umění: odblokujte svou kreativitu a vyhrajte tvůrčí bitvy. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Briquet. ISBN 978-80-7555-035-4.

ROBERT W. OLSON. The art of creative thinking. New York: Harper & Row, 1986. ISBN 9780061990311.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info