O kurzu

Vítáme vás v Kurzu kreativní práce s informacemi Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. 

Kreativní práce s informacemi představuje dovednost, kterou můžete využít v různých oblastech svého pracovního i studijního života. Kurz je koncipován jako praktický, takže těžiště leží na úkolech, které v průběhu semestru odevzdáváte a hodnotíte ostatním studentům kurzu. To ale neznamená, že bych rezignoval na teoretickou část, ve které se dozvíte něco o kreativitě, učení nebo kritickém myšlení. I teoretické znalosti jsou pro člověka důležité.

V praktické části kurzu si zkoušíte a trénujete úkoly . Úkoly odevzdáváte do odevzdávárny ISu, která patří k danému modulu. Dále musíte provést hodnocení úkolů vašich spolužáků. Používat pro to budeme novou aplikaci v ISu. Všechny úkoly jsou povinné a vzhledem k vzájemnému hodnocení není možné udělovat výjimky (mimo vážné nemoci nebo jiné mimořádné události) na termíny odevzdání. Tuto část studia posiluje také závěrečný úkol v podobě kreativního deníku.

Teoretickou část studia si můžete ověřit v průběžných kvízech . Jsou povinné, ale není u nich stanoven minimální počet bodů. Jsou pro vás. Některé otázky z nich se mohou objevit také v závěrečné písemce.

Co v testech čekat?  Budeme se ptát na základní informace ze studijních materiálů. Tam, kde jsou externí zdroje označené tučně, je povinností studenta si projít také. Podívejte se i na všechna vložená videa. Z těchto textů a videí budou konstruovány také otázky.

Jednotlivé texty jsou tvořeny tak, aby ukazovaly šířily celé téma, ale také odkazovaly na různé přístupy, články a zdroje, které se k tématu kreativity týkají. V kurzu nechceme přepisovat učebnice či knihy o kreativitě, ale dát rozcestník na různé přístupy a zdroje, které můžete využít. Video nebo externí článek mají stejnou závaznost k písemce, jako přímo texty z webu. Očekáváme, že umíme alespoň základy angličtiny. Pokud v kurzu naleznete nějaké chyby či nedostatky, budeme rádi, pokud nám o nich dáte vědět. 

Web vám bude dostupný i po skončení kurzu  tak, abyste se k němu (a materiálům z něj) mohli v průběhu studia nebo i po jeho skončení vrátit. V kurzu jsou užitky nástroje datové analýzy.

Jaká jsou pravidla kurzu?

Na začátku kurzu

1. Zvládněte web.

Projděte si informace na webu a podívejte se na termíny. Zkuste, zda chápete, co jsou vaše povinnosti, radosti a kde jsou termíny.

 • Kurz je tvořen 4 tematickými bloky, které mají 7 modulů. Ty si již můžete prohlédnout na tomto webu.
 • Na konci každého modulu se pak nachází stránka se zadáním úkolu. Nechybí zde odkazy na odevzdávárnu a průběžný kvíz.
2. Zvládněte IS.
 • IS používáme pro plnění všech povinností. Znamená to, že v něm budete dělat průběžné kvízy, do odevzdávat vkládat úkoly a prostřednictvím nové aplikace udělovat si navzájem zpětné vazby na úkoly.

V průběhu kurzu

Úkoly
 • Zadání úkolu naleznete vždy na webu na konci modulu. Je nezbytné odevzdat nejpozději do středy po jeho vypsání (viz harmonogram níže). Tím, že si úkoly opravujete vzájemně, není velký prostor na omluvy. 
 • Vyhotovený úkol odevzdávejte do odevzdávárny v ISu.
 • Úkol budete odevzdávat ve formátu pdf či docx. Do úkolu nepište jméno ani UČO. Jelikož vaše údaje může obsahovat již metadatový popis samotného souboru, prosíme o jeho úpravu ještě před jeho odevzdáním.
 • Pokud je součástí úkolu odkaz, dbejte na to, aby byl funkční.
Vzájemné hodnocení
 • Na začátku týdne, ve kterém probíhá vzájemné hodnocení, vám z ISu přijde e-mail s přidělenými úkoly k hodnocení a formulářem.
 • Výběr studentů i počet zpětných vazeb je na ISu. Počítejte s průměrně dvěmi až třemi zpětnými vazbami na úkol.
 • Identita hodnocených i hodnotících je známa pouze vyučujícímu a cvičící kurzu.
Kvízy
 • Průběžné kvízy vám dávají zpětnou vazbu na to, zda jste četli a studovali pozorně a ukazují, co asi čekat v závěrečné písemce.
 • Jsou povinné, ale nemají nastavenou minimální bodovou hranici.
 • Za každý splněný průběžný kvíz se vám v poznámkovém bloku objeví "splněno *1".

Každou druhou středu se vám s kurzem připomeneme a budeme vás informovat aktuálních povinnostech.

Na konci kurzu

Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné:

 • mít odevzdané všechny úkoly (7x);
 • poskytnout zpětné vazby na přidělené úkoly spolužáků (asi 7x3);
 • mít splněné průběžné kvízy (7x);
 • složit závěrečný online test v ISu (na 70% s možností 2 oprav);
 • odevzdat a mít pozitivní zpětnou vazbu na kreativní deník.

Řádné termíny pro odevzdání kreativního deníku a splnění závěrečného testu budou upřesněny na začátku semestru. Pokud v tomto semestru přistupujete ke státní závěrečné zkoušce a potřebujete mít známku zapsanou dříve, je potřeba vše splnit a informovat nás s dostatečným předstihem.

Harmonogramový kurz

 

 

Kreativita a učení

Hledání vlastní vzdělávací cesty

Cíl:  pomoci definovat cíle a možnosti samostatného vzdělávání každého studenta.

Splnění úkolu: 22.2.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 1.3.


Metody učení a kreativity

Cíl:  představit různé koncepty a postupy učení, naučit se učit se.

Splnění úkolu: 8.3.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 15.3.

Čtení a psaní

Tvůrčí psaní

Cíl:  osvojit si metody tvůrčího psaní a zbavit se kreativních bloků.

Splnění úkolu: 22.3.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 29.3.


Efektivní a kritické čtení

Cíl:  osvojit si metody efektivního a kritického čtení.

Splnění úkolu: 5.4.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 12.4.

Kreativita

Myšlenkové mapy

Cíl: naučit se používat myšlenkové mapy v běžných studijních a pracovních situacích.

Splnění úkolu: 19.4.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 26.4.


Kreativní techniky

Cíl: osvojení si dalších kreativních technik.

Splnění úkolu: 3.5.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 7.5.

Zjevování

Vizualizace a prezentace informací

Cíl:  získání zásad a kompetencí k vizualizaci myšlenek a informací a jejich prezentace.

Splnění úkolu: 14.5.
Zpětné vazby a průběžný kvíz: 17.5.

Ukončení

Termíny výstupního testu budou upřesněny v průběhu semestru. Test bude dostupný v několika termínech ve zkušebním období (po 19.5. 2023). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info