Kreativní techniky

Na tomto místě bychom se rádi podívali na některé techniky, které vám mohou pomoci s kreativitou. Pokud se budete chtít této oblasti více věnovat, doporučujeme sáhnout po některé výběrové literatuře k příslušným postupům. Cílem následující části je tedy ukázat některé vybrané techniky a nabídnout možnost jejich základního použití.

Brainstorming a brainwriting nachází své využití během hledání nápadů či řešení s vysokým stupněm novosti, šest barevných klobouků zase pomáhá uvažovat hlouběji, analytičtěji z více stran. Kolážové metody se hodí tehdy, když řešení skládáte z dílčích částí nebo se vám na jednotlivostech v daný okamžik pracuje lépe než na složitém celku. Clustering podporuje práci s asociacemi, hravost a tvořivost. A v neposlední řadě vám mohou také paměťové techniky pomoci trénovat zase jinou část naší mysli, totiž v posledních letech poněkud upozaďovanou paměť.

Brainstorming a brainwriting

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info