87/
Radikální důsledky

Přemýšlejte o extrémních dopadech designu.

Odhalte co nejvíce nezamýšlených důsledků návrhu tak, že konvenční efekty vašeho designu vystupňujete do extrému. Získáte tak zcela nový pohled na škálu situací a vlivů, které váš návrh mohou doprovázet.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: 1 designér a více

Nástroje: psací potřeby, post-ity, papír / digitální nástěnka


 

Postup

 1. Určete si 1 a více aspektů designu, které chcete prozkoumat (např. funkcionalita, designový princip).
 2. Připravte si šablonu s oddíly pro jednotlivé aspekty a rozlište:
  • pozitivní dopady na pravé polovině,
  • škodlivé dopady na levé polovině šablony.
 3. Zahajte ideaci. Nejprve vymyslete co nejvíce pozitivních dopadů konkrétního designového aspektu.
  • Nápady sepište na post-ity a rozložte tak, aby na ně všichni viděli.
 4. Každý ze zmíněných důsledků zkuste vyhnat do extrému. Představte si (a opět zaznačte na post-ity):
  • intenzivnější či radikálnější efekt,
  • rozšíření dopadu na více lidí,
  • nezamýšlené dopady, které se s extrémními situacemi pojí.
 5. Stejně postupujte s negativními dopady – ty, které se „drží v mezích“, posuňte do extrému.
 6. Post-ity setřiďte do šablony např. podle závažnosti (čím škodlivější, tím více nalevo). Zvýrazněte ty, ke kterým se chcete vrátit a prozkoumat více do hloubky.
  • Postup opakujte, dokud neprojdete všechny designové aspekty.
 7. Reflektujte, co si z aktivity odnášíte – inspiraci, ponaučení, nové pohledy na váš design.

 

Tipy

Při ideaci odhoďte zábrany stranou a zkuste přijít s bláznivými, provokativními a radikálními nápady. Čím absurdnější situace, tím snadněji se vymaníte ze zaběhlých módů uvažování a velmi pravděpodobně odhalíte nové, nezamýšlené důsledky vašeho designu.


Byť to může být lákavé, snažte se neodbíhat od úrovně vámi vybraného designového aspektu tak, abyste jej prozkoumali opravdu detailně.


Metodu zkombinujte s dalšími přístupy k analýze designových efektů – nabízí se např. tarotové karty technologií, vrstvy dopadu nebo Maslowova pyramida potřeb.

Příklady a inspirace

Reza A. Partadiredja ve své magisterské práci zjistil, že s metodou dichotomy mapping aktivně pracují firmy zabývající se umělou inteligencí. Metoda jim pomáhá šířit osvětu a facilitovat dialog o etických problémech AI s důležitými zainteresovanými stranami. Dále se hodí např. pro zaučení kolegů a kolegyň, kteří nově nastupují do AI projektů.


O nezamýšlených dopadech designu se rozepisuje Alain Dujardin. Dotýká se problematických služeb a produktů, jako jsou algoritmické černé skříňky nebo Airbnb a jeho dopad na život ve městě. Pomoci dle něj může obrat k sociálně odpovědnému designu.


Více informací

 • Design Ethically. (n.d.). Dichotomy Mapping. https://www.designethically.com/dichotomy-mapping
 • Fisher, T., & Gamman, L. (2019). Tricky Design: The Ethics of Things. Bloomsbury Visual Arts.
 • Monteiro, M. (2019). Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It. Kindle Edition.
 • Watcher-Boettcher, S. (2017). Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech. W. W. Norton Company.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info