74/
Maslowova pyramida potřeb

Sledujte, jak designem působíte na potřeby lidí.

Inspirujte se slavnou pyramidou lidských potřeb a probádejte pozitivní i negativní důsledky designu na vaše uživatele. Dopady si setřídíte do jednotlivých pater pyramid tak, abyste si ujasnili, na jaké dimenze uživatelských potřeb chcete designem cílit.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: tým designérů

Nástroje: psací potřeby, papíry / flipchart nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Určete:
    • na co se zaměříte (služba nebo produkt jako celek či konkrétní aspekt designu),
    • jakou uživatelskou nebo aktérskou skupinu budete zkoumat.
   2. Připravte si šablonu se sedmi patry potřeb – od nejvyšší po nejnižší:
    • transcendence,
    • seberealizace,
    • uznání a sebeúcta,
    • sounáležitost a láska
    • bezpečí a jistota,
    • fyziologické potřeby.
   3. Dále rozdělte šablonu na:
    • pozitivní dopady (pravá strana pyramidy),
    • negativní dopady (levá strana).
   4. Pusťte se do ideace. Vymyslete co nejvíce pozitivních a negativních dopadů designu na daného aktéra.
    • Post-ity s jednotlivými dopady rozmístěte do příslušných pater pyramidy potřeb.
   5. Reflektujte, 
    • jak design zacílit nejen na spodní, ale i na vrchní patra potřeb,
    • jak skrze design posílit pozitivní dopady,
    • jak naopak utlumit nebo předejít negativním dopadům.

Tipy

Nejprve navrhněte, jak efektivně odbavit potřeby nižších pater, poté přemýšlejte, jak udržitelně přesáhnout až k potřebám z vyšších pater.


Snažte se být co nejvíce otevření, ať už náročným diskuzím, tak i novým podnětům, které mohou rozbít plánovanou podobu designu, ale výrazně by prohloubily užitečnost návrhu.


Zamýšlené, ale především nezamýšlené důsledky můžete analyzovat pomocí tarotových karet technologií a metody vrstvy dopadu. Nebo si řetězec efektů znázorněte do kola budoucností.

Příklady a inspirace

Tanvi Yardi detailně přibližuje pojítka Maslowovy pyramidy potřeb a emočního designu. Ukazuje, kterým patrům pyramidy náleží jaký designový princip (např. funkcionalita na spodním patře jako první předpoklad uživatelské spokojenosti), nebo také jak při designování aktivně pracovat s druhy kognitivních reakcí lidí (tělesné, behaviorální a reflektivní).


Pieter Desmet a Steven Fokkinga navrhli specifickou typologii lidských potřeb pro design orientovaný na uživatele. Maslowovu pyramidu nahradili 13 potřebami a 52 vnořenými potřebami – mezi nimi např. autonomie, komunita, bezpečnost, účel nebo uznání.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info