75/
Konceptový poster

Zachyťte to nejdůležitější na jednom plakátu.

Postoupili jste v návrhu a chystáte se jej představit lidem vně týmu? Shrňte hlavní prvky a myšlenky služby či produktu na konceptovém posteru. Bude se vám prezentovat podstatně snadněji a sami si lépe uvědomíte silné a slabé stránky nápadu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 designérka

Nástroje: psací potřeby, papír / flipchart nebo grafický software


 

Postup

   1. Připravte si velký papír (skicák, flipchart, karton), na který budete psát a kreslit, nebo pracujte s digitálním vizualizačním nástrojem.
   2. Zachyťte na poster základní koncept:
    • Jaká je vaše cílová skupina?
    • Jaký problém cílové skupiny řešíte?
    • Kdo jsou zainteresované strany?
   3. Popište přínos služby či produktu:
    • Jakým způsobem pomáháte cílové skupině?
    • V čem jste originální a unikátní?
    • Jak zní vaše hodnotová nabídka neboli value proposition?
    • Přesahuje přínos mimo cílovou skupinu?
   4. Navrhněte indikátory pro měření úspěšnosti služby či produktu. Zaměřte se např. na:
    • vhodnost,
    • proveditelnost,
    • životaschopnost.
   5. Připojte diagram procesu služby, třeba v podobě „zjednodušené“ cesty službou.
   6. Vypracovat můžete také tzv. hero moment – obrázek, který trefně a nápaditě komunikuje, jak služba či produkt pomáhá uživatelům ke spokojenosti.
   7. Hotový poster prezentujte vašemu týmu, zainteresovaným stranám a důležitým aktérům zvenčí. Sbírejte feedback a diskutujte o důležitých designových rozhodnutích, která ještě musíte učinit.

Tipy

Existuje mnoho šablon na konceptový poster – projděte si pár z nich pro inspiraci (např. LUMA Institute, UNSW Business School, Figma) anebo si vyberte jednu, podle které poster vypracujete.


Pokud službu navrhujete ve větším týmu, můžete přichystat více variant plakátu, společně je prodiskutovat a vybrat ten nejlepší.


V konceptovém posteru se nezdráhejte otevřeně přiznat, kde ještě tápete, a upozornit na předpoklady, které si potřebujete teprve ověřit.

Příklady a inspirace

Materiál od AGSM @ UNSW Business School shrnuje principy tvorby konceptového posteru a názorně ukazuje na příkladech, jak v nich lze kombinovat text a obrázky. Oba příklady se týkají návrhů speciálních hodinek pro diabetiky.


Sanjana Dayananda popisuje, jak konceptový poster posloužil k rozplánování dramaturgie Inclusive Innovation Week. Organizátoři a organizátorky si pomocí posterů utřídili data z brainstormingu tak, aby společně určili témata, která by na akci neměla chybět.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info