Tvorba infografiky

Infografika je poměrně novou, ale o to výrazněji se uplatňující metodou vizualizace dat.

Jejím cílem je graficky zajímavě shrnout danou problematiku. Využívá různých možností komplexní reprezentace dat (grafů, schémat, obrázků, textu atd.) a jejich kombinací v rámci daného tématu. Její výhodou oproti prostému textu je především vyšší přehlednost, čitelnost a pochopitelnost obsahu. Nevýhodou je omezený prostor, který vás často nutí vytahovat  data z kontextu, což může vést k jejich dezinterpretaci. Proto není možné na infografiku spoléhat jako na plnohodnotný zdroj informací, ale spíše jako na stručný přehled, který o problematice informuje povrchně.

Infografika má své místo především v médiích, stále více se ovšem prosazuje také do učebnic, plakátů či odborných textů. U posledně jmenovaného je její pozice problematická, protože zcela neodpovídá nárokům, které odborný text klade na vizualizace dat – tj. účelnosti, jednoznačnosti a minimalismu. Navzdory tomu se lze s infografikami setkat také v akademickém prostředí – formu infografiky může mít např. poster nebo prezentace.

Jak již bylo řečeno, infografika může obsahovat různé formy reprezentace dat, z nichž jsou nejčastěji využívány:

  • grafy;
  • schémata,  diagramy a časové osy;
  • textová pole;
  • obrázky, symboly a ikony;
  • mapy.

V současné době je internet infografikami různé kvality doslova přehlcen. Pokud byste se rádi podívali, jak může dobře vytvořená infografika vypadat, zkuste Pinterest nebo databázi českých infografik.

Zásady tvorby infografiky

Než se pustíte do tvorby infografiky, měli byste si dobře promyslet, jaké informace do ní zahrnete. Jedná se o omezený prostor, který není dobré zbytečně zahlcovat textem. Infografika by měla být pochopitelná i bez odstavců vysvětlujícího textu. Je dobré se také zamyslet nad účelem infografiky. Je jejím cílem informovat, nebo spíše pobavit? Je infografika určena pro odborné publikum, které už o problematice něco ví, nebo se chystáte poučit širokou veřejnost? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou ujasnit si, co by měla infografika obsahovat a jak by měla vypadat.

Zatímco při tvorbě grafů a schémat jste byli nuceni vystačit si s omezenými grafickými prostředky, v případě infografik máte v tomto směru volnou ruku. Jelikož infografika by měla být především vizuálně přitažlivá, můžete být při její tvorbě mnohem kreativnější. Také zde ovšem platí, že estetická stránka by neměla být upřednostněna na úkor přehlednosti. Obecně by měly být při tvorbě grafiky zohledněny tři základní aspekty:

Typografie

Písmo by mělo být čitelné i z větší vzdálenosti, zvlášť pokud chcete hotovou infografiku prezentovat např. na konferenci. Z téhož důvodu pečlivě volte font i řez písma. Dejte si také pozor na zahlcení infografiky textem.

Barevnost

Volte barvy natolik kontrastní, aby spolu jednotlivé prvky infografiky nesplývaly. Zároveň si ale dávejte pozor na to, aby výsledný efekt nebyl křiklavý a nevkusný. Barvy by spolu měly ladit a dohromady působit esteticky příjemně.

Rozvržení

To je velmi důležité pro přehlednost výsledné infografiky. Její prvky by neměly být umístěny příliš blízko u sebe, aby výsledek nepůsobil chaoticky, současně byste se měli vyhnout neestetickým prázdným místům. Jednotlivé prvky by měly být umístěny tak, aby na sebe navazovaly a celek působil logicky a konzistentně. Čtenář by měl vždy intuitivně poznat, kde má infografiku začít číst.

Pokud pro tvorbu infografiky využíváte cizí data, obrázky nebo jiné prvky, které jste sami nevytvořili, vždy na zdroj odkažte (třeba v patičce infografiky). Využívání cizí práce bez odkazu na zdroj je nejen neetické, ale v případě publikace infografiky by vám mohlo způsobit vážné problémy.

Další užitečné tipy pro tvorbu infografik naleznete např. v příručce Jak vlastními silami vytvořit infografiku.

Nástroje pro tvorbu infografik

Easel.ly

Ease.ly je založený na metodě „táhni a pusť“ a způsobem práce silně připomíná vektorové grafické editory. Umožňuje nahrávat vlastní objekty a měnit rozměry plochy, na kterou jsou jednotlivé prvky nanášeny. Celá infografika je tak důsledně složená z jednotlivých objektů, které jsou propojené do jednoho celku.

Infogr.am 

Jednoduchý (a zřejmě také nejznámější) nástroj na tvorbu infografik. Pracuje s několika základními šablonami, podporuje velké množství (často interaktivních) grafů. Umí pracovat s daty ve formátu JSON, takže se grafy mohou v reálném čase měnit. Vkládat lze i obrázky, text, videa z YouTube a v placené verzi také mapy.

Piktochart 

Piktochart e robustním a komplexnějším nástrojem, který se neomezuje na jednosloupcové prefabrikované infografiky, ale díky velkému množství šablon, ikonek a vzhledů dává tvůrci poměrně velkou svobodu. Pracuje s konceptem „táhni a pusť“, což je pro ovládání aplikace příjemné. V bezplatné verzi neumožňuje export v kvalitě vyšší než 1200×1938 px, není možné zbavit se nápisu Piktochart a nefunguje export do PDF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info