Tvorba prezentace

S povinností nějakou formou prezentovat svou práci před ostatními jste se už možná setkali. Ani na vysoké škole se této povinnosti nevyhnete.

Prezentace je jedním z nejčastějších způsobů ukončení vysokoškolských předmětů. V akademickém prostředí jsou jedním z nejvyužívanějších komunikačních kanálů konference, kde si účastníci navzájem sdělují nové poznatky právě prostřednictvím prezentací. Povinnost prezentovat je součástí práce v mnoha odvětvích. Z toho plyne, že schopnost vytvořit kvalitní a informačně hodnotnou prezentaci se vám bude v životě jistě hodit. Správně vytvořená prezentace upoutá posluchače, zvýší vaši důvěryhodnost, dodá vám na přesvědčivosti, a navíc zajistí, že vaše vystoupení bude posluchače bavit.

Znejte své publikum

Základem úspěšné prezentace je znát své publikum. Než se pustíte do přípravy, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Kdo jsou mí posluchači? Jsou to kolegové, studenti, zaměstnavatel nebo snad veřejnost?
 • Co o problematice vědí? Jsou to odborníci, nebo pro ně bude obsah prezentace něčím novým?
 • Čeho chci u nich svou prezentací dosáhnout? Chci je o něčem informovat, něco je naučit, přesvědčit je o své pravdě nebo je motivovat k nějaké akci?
 • Kolik budu mít posluchačů? Prezentuji pro plný sál nebo jen pro pár kolegů?
Vytvořte si strukturu

Abyste při přípravě prezentace na nic nezapomněli, je dobré se držet tzv. pravidel 3 TELL:

 • Řekni, co řekneš. Úvod prezentace, kdy je vaším úkolem představit sebe i téma, které prezentujete. Cílem této fáze je zaujmout a vybudovat si vztah s publikem.
 • Řekni to. Vlastní prezentace, při které jde především o srozumitelnost a udržení pozornosti posluchačů.
 • Řekni, co jsi řekl. Než se rozloučíte, proveďte krátkou rekapitulaci toho, co v prezentaci zaznělo. Pokud od posluchačů očekáváte nějakou akci (např. že navštíví náš web), teď je ta správná chvíle to zmínit. 
Podpořte prezentaci vizuální složkou

Další podstatnou složkou prezentace jsou doprovodné snímky neboli „slajdy“. Pamatujte, že "slajdy" by měly doprovázet vás, nikoliv naopak!

Proč je vlastně důležité, aby prezentace měla i vizuální složku? Podle výzkumů jsme schopni si nejlépe zapamatovat takové informace, které vnímáme především zrakem. Když svůj mluvený projev doplníte snímky, obrázky nebo třeba jen budete zapisovat nejdůležitější hesla na flipchart, posluchači si toho z vaší prezentace zapamatují mnohem více, než by si zapamatovali z pouhé přednášky.

Jak vytvořit skvělou prezentaci

Ať už si pro tvorbu prezentace zvolíte jakýkoliv nástroj, v každém případě je při jejím vytváření dobré dodržovat alespoň základní principy. Čím více se budete držet následujících pravidel, tím spíše bude výsledná prezentace pro posluchače informačně hodnotná a vizuálně příjemná.

 • Pamatujte, že vaše snímky mají být pouze ilustrací pro vaši prezentaci, ne prezentací samotnou. Vyhněte se souvislému textu, volte raději klíčové pojmy a preferujte vizualizace.
 • Když už to bez textu nejde, buďte minimalisty. Divák by měl být schopen obsah snímku pojmout do tří vteřin.
 • Text musí být dobře čitelný pro všechny posluchače. Volte spíše bezpatkové fonty a rozumnou velikost písma (doporučuje se min. 24 bodů).
 • Používejte barvy, ale nepřehánějte to s nimi. Především si pohlídejte, aby bylo písmo dostatečně kontrastní s pozadím, jinak by mohlo být velmi špatně vidět.
 • V celé prezentaci dodržujte jednotný styl. Můžete použít některou z přednastavených šablon.
 • Některé nástroje pro tvorbu prezentací nabízejí různé animace a efekty pro přechody mezi snímky. Zkuste se jich vyvarovat, ve většině případů prezentaci jen zatěžují.
 • Obohaťte svou prezentaci o obrázky. Vždy si ovšem ověřte, že jsou v dostatečné kvalitě a že jejich použitím neporušujete autorský zákon.
 • Nepodceňte množství času potřebné pro přípravu prezentace. Narychlo vytvořené snímky nebudou působit hezky a nepromyšlená struktura může posluchače mást.
 • Přizpůsobte jazyk cílové skupině. A tím není myšlen jen jazyk verbální, ale i „řeč“ barev, obrázků a celého vyznění prezentace.
 • Nebojte se emocí. Zkuste svou prezentaci „zlidštit“, udělejte z ní součást svého příběhu. Posluchači si pak z vašeho projevu odnesou mnohem víc.

Nástroje pro tvorbu prezentací

Všichni určitě znáte programy pro tvorbu prezentací Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress nebo LibreOffice Impress. Tyto nástroje jsou postaveny na velmi podobném principu, a společně tak tvoří spolehlivý evergreen prezentačních nástrojů. Na internetu je ovšem k nalezení množství nástrojů, které představují zajímavou alternativu k těmto klasickým řešením.

Prezi 

Online nástroj, který na rozdíl od těch běžných nepracuje s jednotlivými snímky, nýbrž s prostorem, mezi jehož částmi v průběhu prezentace „přelétává“, což je vizuálně často velmi působivé. Aplikace nabízí tutoriály, v nichž radí, jak jejím prostřednictvím vytvořit efektní prezentaci. V provozu je také blog, na kterém najdete další tipy.

Slides

Slides je bezplatným online nástrojem pro tvorbu prezentací, který v základní verzi nabízí 250 MB prostoru. Mezi jeho výhody patří moderní a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní a možnost stažení offline verze aplikace do počítače nebo do mobilu.

PowToon Studio 

PowToon představuje originální alternativu pro běžné prezentační formáty. Výběrem z mnoha šablon umožňuje vytvoření animovaného videa, které můžete obohatit o komentáře, zvukovou stopu a další prvky. Délka videa v základní verzi je omezena na pět minut.

SlideDog 

Nástroj pro tvorbu multimediálních prezentací. Podporuje velké množství multimediálních formátů, nabízí také možnost využití interaktivních prvků, jako jsou ankety nebo live chat. Aplikace nefunguje online a před použitím vyžaduje stažení do počítače.

Někdy se stane, že nebudete mít možnost osobně prezentovat. S tímto problémem vám mohou pomoci nástroje KnovioPresent.me, které umožňují nahrát k jednotlivým snímkům video s vaším komentářem. Vaši diváci tak nebudou odkázáni pouze na vizuální složku, ale budou si moci z prezentace odnést maximum. <<

Poslední, ale o nic méně důležitou složkou prezentace je verbální i neverbální projev mluvčího. Jaké jsou nejdůležitější zásady správného projevu? To se dozvíte v názorném videu Lukáše Hrdličky.

Nástroje pro publikaci prezentací

SlideShare

Slideshare je asi nejpoužívanější platformou pro sdílení prezentací. Je vysoce interaktivní, mnoho rysů sdílí se sociálními sítěmi. Prezentaci, kterou touto cestou publikujete, mohou ostatní uživatelé komentovat, „lajkovat“ a sdílet na sociálních sítích. Svůj profil na této platformě si můžete rovněž propojit se svým profilem na LinkedIn.

Funkci publikační platformy může do jisté míry plnit i Prezi, v rámci níž jsou všechny vytvořené prezentace automaticky nastaveny jako veřejné (pokud nemáte placený profil). Svým způsobem tak vždy, když prostřednictvím Prezi tvoříte, zároveň i publikujete. Stejně jako u SlideShare i zde je možné prezentace „lajkovat“, komentovat a sdílet. V galerii si pak můžete prohlédnout nejoblíbenější prezentace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info