Vizualizace

 

 „Množství věcí, které vidíme, když žijeme ve velkém městě, baví mysl jako pouťová atrakce, ale nezásobí ji myšlenkami. Myšlení je pak obvykle mechanické a stane se povrchním.“
– William Hazlitt


Zřejmě žádný jiný smysl neprošel takovým zdokonalováním ze strany techniky, jako je zrak – od dalekohledu, kterým Galileo Galilei pozoroval měsíce Jupitera, až po Webbův a Habbleův teleskop, které nám daly nahlédnout do vzdálených galaxií. Oko je také orgánem, který mozek zásobí zdaleka největším množstvím podnětů.

Ať chceme nebo nechceme, člověk je tvor vizuální a verbální. Zatímco člověk západního střihu napřed vysvětluje a poté nakreslí obrázek, pro toho, kdo stále nechápe proud slov, člověk orientálně myslící bude volit právě opačný přístup. Nakreslí obraz, a až když druhý neumí provést jeho interpretaci, snaží se ho slovně popsat. Oba se přitom chvějí bázní před redukcí sděleného, které převod obrazu do slov či slov do obrazu přináší.

Studovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info