Tvořte schémata a diagramy

Diagramy a schémata jsou označením pro širokou škálu nejrůznějších vizualizací, které slouží pro znázornění kvalitativních konceptů.

Může jít o vizualizaci organizační struktury, hierarchických vztahů, cyklů, vývojových fází, interakcí mezi jednotlivými částmi celku atd. Řadí se sem také vizualizace typické pro přírodní a technické vědy, jako jsou např. schémata fyzikálních principů nebo algoritmů.

Pro zařazení schématu do své práce se můžete rozhodnout v případě, že se potýkáte s obšírným slovním popisem nějakého konceptu, struktury nebo mechanismu. Jednoduché schéma může nahradit celé odstavce textu a dané informace vyjádřit mnohem efektivněji než slova.

Výhodou schémat je to, že při jejich tvorbě nejste takřka ničím omezováni – dovolí vám vizualizovat cokoliv a jakkoliv dle vašeho rozhodnutí. Máte možnost využít také některý z již zavedených typů schémat, jako je např. organizační schéma nebo Vennův diagram (ten však může obsahovat také kvantitativní data). Na nejčastěji používané typy schémat je vhodné se blíže zaměřit.

Typy schémat a diagramů

Vzhledem k nepřeberným možnostem, které tvorba schémat nabízí, není jednoduché definovat jejich jednotlivé typy. S jednou z klasifikací schémat přišla např. Nancy Duarteve své knize Slajdologie. Ta zde rozlišuje šest typů schémat na základě konceptu, který znázorňují:

  • vývoj: fáze vývoje, koloběh (např. vývojové fáze dítěte, menstruační cyklus);
  • strukturu: hierarchie, stromové struktury, matice (např. organizační schéma firmy);
  • shluky: prolínající se tvary, kombinace tvarů (např. průniky interdisciplinárních oborů);
  • paprsky: paprskovitý postup od ústředního bodu (např. vizualizace vlivů);
  • ilustrace: funkce, mechanismy, vlivy, umístění (např. řez buňkou, nákres funkce motoru);
  • zobrazení dat: srovnání, rozložení, vývoj (jsou totožné s grafy).

Zásady tvorby schémat a diagramů

Jelikož jsou schémata velmi různorodou skupinou vizualizací, nedá se říct, že by pro jejich tvorbu existovala jednotná pravidla. Ať už ale tvoříte jakýkoliv typ schématu, je dobré držet se alespoň obecně definovaných zásad:

  • Snažte se využívat především rovných čar a pravých úhlů a dbejte na to, aby se čáry co nejméně křížily. Přispěje to k přehlednosti schématu.
  • Stejně jako u grafů i zde platí, že méně je více, proto užívejte rozumně malého počtu fontů a řezů. Je povoleno využívat ikonek či symbolů, vždy ovšem s mírou.
  • Barvy mohou přispět k přehlednosti schématu, ani s nimi to ovšem nepřehánějte. Pamatujte na to, že může nastat situace, kdy je dokument čten v černobílém provedení, nebo má čtenář z nějakého důvodu problém se zobrazením barev.
  • Uvažte, zda není někdy lepší užít více jednodušších schémat než jedno komplexní. Případně sáhněte po kombinaci obou.

Další tipy na tvorbu schémat najdete v této prezentaci.

Stejně jako grafy také schémata jsou tu od toho, aby čtenáři usnadnila orientaci v tématu. Je na vašem zvážení, jestli je použití schématu v rámci práce skutečně nezbytné. Tak jako u grafů i zde platí, že špatně vytvořená vizualizace může čitelnost práce spíše snížit.

Nástroje pro tvorbu schémat a diagramů

 

Draw.io 

Bezplatná online aplikace, která se dá snadno propojit se službou Google Disk. Díky tomu je možné do práce na diagramech zapojit celý tým. Aplikace nabízí plnou podporu tvorby běžných schémat, UML, vývojových diagramů atp. Výsledky jsou sice trochu technicistní, ale díky rychlosti a pohodlnosti lze tento nástroj užít i na jednoduché náčrtky nebo schémata, vytvářená například během přednášek.

 

Gliffy 

Online nástroj na tvorbu schémat nejrůznějšího druhu. Podporuje UML, Vennovy diagramy, obchodní modely atp. Umožňuje základní spolupráci více uživatelů na jednom projektu, výsledné grafické výstupy působí barevně i tvarově výrazným, moderním dojmem. Příjemná je funkce snadného sdílení výsledků.

 

Xmind 

Nástroj vytvořený v Javě, což zajišťuje jeho fungování na většině operačních systémů, ale je nutno jej nejprve instalovat, což omezuje jeho flexibilitu. Hodí se jak pro myšlenkové mapy, tak pro mapy konceptuální, různé diagramy apod. Podporuje řadu pokročilých funkcí, jako je vkládání zvukových komentářů nebo podrobné nastavení vzhledu výsledné vizualizace.

 

yEd 

Nástroj na tvorbu různých diagramů a schémat, který využijí především informatici. Pokud potřebujete modelovat vztahy mezi objekty, navrhovat počítačové sítě nebo stavět náročnější modely, pak to pro vás může být zajímavý nástroj. Aplikace umožňuje ke každému uzlu přiřadit velké množství různých parametrů, odkazů, poznámek apod., vítanou je také funkce celý diagram automaticky uspořádat podle předem zvoleného parametru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info