Jak se orientovat v kurzu?

Vítáme vás v Kurzu práce s informacemi Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. 

Web, na kterém se nacházíte, je průvodcem po světě informací a práce s nimi. Umět aktivně vytvářet zajímavé dokumenty, psát, efektivně číst nebo vyhledávat informace – to jsou kompetence, bez kterých je dnes člověk ztracený a stává se náchylným k manipulaci.

Postupně můžete projít celým procesem práce s informacemi – od sebeřízení a definování konkrétní oblasti zájmu přes místa a nástroje, kde lze najít informace, až po jejich kritické hodnocení a argumentaci. Budeme se věnovat aktivnímu čtení a způsobům, jak správně psát a pracovat s literaturou, dále vizualizaci informací, prezentačním dovednostem a online spolupráci, až po cílové publikování vašeho díla. 

Vycházíme z akademického prostředí, a tak je v kurzu kladen velký důraz na to, jak se připravit na psaní odborného článku nebo třeba diplomové práce. Náš záběr je však širší. Kurz je zasazen do kontextu současného učení a vzdělávání v prostředí sítí a akcentována je obecnější informační gramotnost. 

Vzdělávání s pomocí technologií

Webový kurz je vždy experimentem, snahou ukázat různé způsoby vzdělávání s pomocí technologií. Vycházíme z ideálů sebeřízeného učení, v němž si každý může volit vlastní cestu, kurátorstvíkonektivismu

Web je kurzem v tom slova smyslu, že je ucelený a něco se v něm naučíte. Současně se ale snažíme, aby studium bylo co nejvíce přizpůsobeno vašim zájmům a potřebám. To se projevuje především v tom, jak web vypadá jednotlivé kapitoly mají charakter článků, které mohou být zajímavé samy o sobě. Mimo lineární výklad můžete pomocí vnitřních odkazů skákat a hledat souvislosti, odkazy na další zdroje vám mohou pomoci s pochopením jak jednotlivostí, tak i podstatných částí kurzu.

Snažili jsme se postupovat jako kurátoři pečlivě jsme sesbírali vše, co by pro vás mohlo být zajímavé, a web jsme postavili nejen autorsky, ale především jako rozcestník na další zdroje, nástroje a materiály. Vše je koncipováno kompetenčně snažíme se tedy o to, aby byl kurz praktický a vedl spíše k dovednosti v dané oblasti než k zisku širokých teoretických znalostí.

Zajímá nás kdo jsou naši studenti, a jaký je jejich pokrok. Na základě vstupního testu, heatmap, a interakce v průběhu kurzu, zohledníme finální úpravy obsahu.

Stránky zůstávají k dispozici i po skončení kurzu, takže z nich můžete čerpat a vracet se k nim dle svých aktuálních potřeb. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info