Tvorba posteru

Poster patří mezi nejpoužívanější formy akademické a vědecké komunikace.

Jednoduše řečeno je to plakát, který prostřednictvím textových i netextových prvků prezentuje téma, podobně jako infografika. Poster může díky své jednoduchosti a vizuální zajímavosti oslovit i ty, kteří by o danou problematiku jinak neprojevili zájem. Proto by měl být poster především vizuálně přitažlivý. Bylo zjištěno, že pokud poster nedokáže zaujmout na první pohled (udává se 30-90 sekund), lidé jej vůbec nečtou. Pro poster je typické to, že jeho čtenáři většinou nečtou celý obsah sdělení, proto je třeba organizovat informace na ploše posteru tak, aby umožnil rychle je načerpat.

Zásady tvorby posteru

  • Než se pustíte do tvorby posteru, s tužkou a papírem si naplánujte, jak bude vypadat. Pokud si uděláte jistou představu ještě předtím, než usednete k počítači, ušetříte si dlouhé minuty tápání.
  • Dodržujte blokovou strukturu. Jednotlivé části posteru by měly být co nejvíce autonomní, měly by dávat smysl i samy o sobě. Doporučuje se, aby text zabíral asi 20 % místa, grafické prvky asi 40-50 %, zbytek prostoru aby byl ponechán prázdný.
  • Bez textu se žádný poster neobejde, na druhou stranu to s textem nepřehánějte. Jedno textové pole by nemělo mít víc než 5-7 vět, mezi jednotlivými poli byste měli zachovávat mezery, aby text nepůsobil příliš nahuštěně.
  • Volte spíše bezpatkové a dostatečně velké písmo. Doporučená velikost pro text je 22-26 bodů, pro název posteru dokonce min. 70 bodů. Když si zvolíte font, snažte se jej zachovávat v rámci celého posteru.
  • Barvy volte s ohledem na dobrou viditelnost jednotlivých prvků a na výsledný estetický dojem. Příliš zářivé nebo naopak příliš mdlé barvy potenciální čtenáře nezaujmou.
  • Prioritou je jednoduchost. Poster by měl působit vzdušně a přehledně. U grafických prvků, jako jsou grafy nebo tabulky, se snažte spíše o strohost než o detailnost.
  • Mějte na paměti velikost výsledného posteru. Kvalita především některých grafických prvků nemusí být tak vysoká, aby ve zvětšené podobě vypadaly stejně dobře jako na obrazovce počítače.

Inspiraci pro pěkný poster samozřejmě můžete hledat na internetu. Mnoho povedených prací najdete např. na Pinterestu.

Nástroje pro tvorbu posteru

V případě posterů je výběr vhodného nástroje pro jejich tvorbu klíčový. Vznikají pokusy o vytvoření posteru v desktopových aplikacích, jako je Microsoft Word nebo PowerPoint. Jejich využití se na první pohled jeví jako logické a jednoduché, ve skutečnosti ale nedisponují vhodnými funkcemi pro tvorbu posteru a výsledek tak málokdy působí profesionálně. Proto se nebojte sáhnout po některém z nástrojů, které jsou pro tvorbu posterů přizpůsobeny:

Publisher

To pravé pro vás, pokud hledáte spolehlivé desktopové řešení. Je součástí předplatného Office 365, nemůžete ho tedy používat v jiném operačním systému, než je Windows. Disponuje dostatkem funkcí pro vytvoření kvalitního posteru a počítá s velkoformátovým tiskem.

Canva 

Online nástroj, který umožňuje jednoduchou tvorbu designových posterů, vizitek, životopisů a mnoha dalších grafických výstupů. Zcela zdarma nabízí množství fontů, ikon, obrázků a jiných prvků, které jsou pro tvorbu posteru potřeba.

Inkscape 

Vektorový grafický editor, který je ideální pro tvorbu velkoformátových výstupů. Nepracuje se šablonami a vaše tvorba tedy není ničím omezena, což bude vyhovovat především těm graficky nadanějším z vás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info