52/
Snímek budoucnosti

Inspirujte se všedním životem v budoucnosti.

Přesuňte se do daleké budoucnosti a pořiďte snímky ze životů tamějších obyvatel. Dopady dlouhodobé tranzice vyjádříte na úrovni všedních prožitků a životních stylů. Získáte novou inspiraci pro váš návrh a lepší představu o tom, jakých obav a přání dneška se tranzice týká.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: tým designérek

Nástroje: psací potřeby, papíry


 

Postup

   1. Určete si problém, na který se chcete zaměřit.
   2. „Přesuňte se“ do daleké budoucnosti (např. do roku 2050) – představte si, že problém je v dané společnosti úspěšně vyřešen. Diskutujte, jak se tranzice projevuje ve všedních životech lidí, např.:
    • Jak se změnily postoje a hodnoty lidí?
    • Jak se proměnily životní styly?
    • Jak vypadá běžný den v budoucnosti?
   3. Sestavte tzv. snímek budoucnosti – určitý moment z každodenního života, kterým vystihnete povahu tranzice a její dopad na životy lidí i okolí.
    • Zpracujte snímek jako jednoduchý, kreslený příběh o pár scénách – postačí vám náčrty postav, komiksové bubliny a popisky děje.
    • V písemné formě příběh popište v pár větách nebo jednotlivé momenty shrňte na post-ity (např. část pracovní doby řeším veřejně prospěšné projekty pro popis aktivního občanství perspektivou občana).
   4. „Vraťte se“ zpět do současnosti. Pomocí momentek identifikujte:
    • obavy dnešních lidí, co jsou v budoucnosti zažehnány,
    • jejich přání a potřeby, co jsou v budoucnosti naplněny.
   5. Čerpejte z momentek inspiraci při navrhování tranzicí a služeb či produktů, které budoucí tranzice podporují.

Tipy

Tvořte momentky týkající se různých aktérských skupin, nejen vaší cílovky – zahrňte různé typy uživatelů, zainteresované strany, utlačované skupiny a nelidské aktéry.


Metoda staví na spekulativním přístupu. Snažte se skutečně odtrhnout od kontextů dneška a vžít se do mentálního nastavení člověka, který žije v zcela odlišném světě.


Vyhrajte si s momentkami. Změny ve společnosti velmi dobře přiblížíte citáty konkrétních lidí žijících v budoucnosti, nápaditými ilustracemi, ale i odkazy na relevantní výzkumy či umělecká díla.

Příklady a inspirace

Metodu snapshots from the future navrhl designérský tým z Carnegie Mellon University jako součást metodiky tranzitivního designu (transition design). V příručce mimo jiné popisují, jak momentkám dodat příběhovou linku pomocí jednoduchých náčrtů postav a dějových zápletek.


Carlie Guilfoile se svým týmem sestavila momentky z budoucnosti týkající se životů včel ve městě. V ideální budoucnosti město včelám nabízí dostatek živin v zahrádkách, o které pečují domácnosti, komunity i podniky. Různě po městě se pak včely mohou uchýlit do úkrytů, co pro ně budují skupiny dětí v rámci školních exkurzí apod.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info