11/
Focus group

Moderujte skupinový rozhovor.

Chcete zjistit více o názorech, postojích a zkušenostech specifické skupiny lidí? Pozvěte je na skupinový rozhovor⁠ a ujměte se role moderátora. Focus group vyniká zajímavou dynamikou skupiny a možností vzájemného sdílení mezi účastníky.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut a více

Lidé: 1 výzkumnice, 6–10 participantů

Nástroje: speciálně upravená místnost, zaznamenávací zařízení (telefon, diktafon, kamera)


 

Postup

   1. Určete si výzkumné cíle vaší focus group.
     • Oslovte ideálně 6 až 10 lidí pro jeden rozhovor.
     • Přichystejte si scénář se základními okruhy otázek.
   2. Připravte příjemné prostředí pro samotný rozhovor.
    • Židle poskládejte do kroužku, abyste mezi účastníky navodili pocit vzájemnosti.
    • Zajistěte vodu, případně i občerstvení.
   3. Domluvte se s participanty na formě oslovování, pravidlech pro diskuzi a způsobu záznamu.
   4. Připravte si aktivity pro průběh focus group.
    • Diskuzi zkuste obohatit o samostatné nebo společné aktivity, jako je třídění obrázků, koláž nebo hlasování pomocí lístečků. Pokud je to možné, zvedněte alespoň jednou participanty ze židlí.
   5. Zahajte rozhovor a zkuste participanty rozpovídat.
    • Klaďte stručné a neutrální otázky.
    • Nechejte participanty spontánně reagovat na ostatní, podporujte vzájemné sdílení.
    • Zároveň dávejte pozor, aby prostor dostali všichni diskutující – méně průbojné účastníky zkuste povzbudit očním kontaktem nebo oslovením.
   6. Diskuzi přepište a výsledky zanalyzujte.
    • Klíčové poznatky sepište hned po ukončení focus group, dokud je máte čerstvě v hlavě.
    • Abyste se vyhnuli zkreslení, focus group zopakujte ideálně dvakrát až třikrát s podobnými účastníky.
   7. Poznatky ze skupinových rozhovorů využijete pro sestavování vhledů o specifické skupině lidí a jejich postojích.

Tipy

Participanty vybírejte podle určitého kritéria – ideálně by skupinu mělo něco spojovat (zkušenosti, situace, téma). Můžete ale zkusit experimentovat s unfocus group, která se záměrně skládá z velmi různorodých účastníků.


Ideální čas pro focus group se pohybuje mezi 90 a 120 minutami.


Zkombinujte focus group s hloubkovými rozhovory – s jednotlivými participanty rozeberete témata ze skupinového setkání více do hloubky a ujistíte se, že vám neuniklo nic podstatného a skutečně rozumíte jejich motivacím a potřebám.

Příklady a inspirace

Pomocí focus group probíhala diskuze mezi australskými knihovníky o vlastnostech a dovednostech knihovníka 2.0. Skupinových rozhovorů proběhlo celkem 14, část z nich prostřednictvím telekonference, aby se mohli zúčastnit knihovníci ze vzdálenějších lokalit. Z rozhovorů vyplynulo, že knihovníci budoucnosti by měli být ochotni experimentovat, všímat si nastupujících trendů, pracovat s komunitou a disponovat expertizou navíc (např. v oblasti IT nebo vzdělávání).


Pomocí focus groups a hloubkových rozhovorů byly zjišťovány obavy, které jihoamerické seniory odrazují od používání mobilního bankovnictví. Typickými bariérami byla nízká digitální gramotnost, asociace s bezpečnostním rizikem a složitostí, ale také jazykové překážky u skupin etnických obyvatel nebo převládající genderové stereotypy. Z výstupů poté na základě actor-network theory vznikla mapa lidských a nelidských aktérů, kteří mají vliv na váhavý přístup seniorů, a schéma možného procesu přijetí mobilního bankovnictví seniory.


Studie zaměřená na nebezpečné řízení ve Vietnamu si dala za cíl odhalit vnitřní motivy řidičů, co na silnicích riskují, a externí faktory, které k nebezpečné jízdě přispívají. Uskutečněny byly oddělené focus groups pro řidiče-nováčky, zkušené řidiče, instruktory autoškol, dopravní policisty a zákonodárce.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info