10/
Dokonči…

Zeptejte se oklikou.

Zkoumáte citlivé téma a obáváte se, že přímé otázky by dotazovaného odradily? Pak sáhněte po projektivních technikách, které umožní vyjádřit vlastní názory skrze něco nebo někoho jiného. Například pomocí jednoduchého dokončení věty.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30 minut

Lidé: 11 výzkumník, 1 a více participantek

Nástroje: psací potřeby, papír, případně obrázky (fotografie, ilustrace apod.)


 

Postup

   1. Ujasněte si, zda pro vaše účely dává smysl pracovat s projektivní technikou.
     • Tyto techniky se hodí na zjišťování kontroverzních postojů či skrytých nebo obtížně vyjádřitelných emocí. Vhodné jsou ale také na práci s dětmi.
   2. Promyslete, v jakém kontextu metodu použijete. Doplňování vět může probíhat samostatně nebo jako součást výzkumného rozhovoru či focus group.
   3. Přichystejte si potřebné materiály.
    • Písemná podoba – sestavte úryvky vět, které budou participanti dokončovat (např. Knihovna je pro mě ___; Když přemýšlím o budoucnosti, tak ___; Když jdu domů ze školy, tak ___.).
    • Obrázková podoba – zvolte vhodné fotografie nebo ilustrace, které zachycují dvě osoby v konkrétní situaci. Doplňte k nim komiksové bubliny, které znázorňují, co osoby říkají. Do bubliny jedné z osob napište otázku nebo větu, na kterou má reagovat druhá osoba (např. Nechápu, jak by někdo chtěl dělat knihovníka; nebo Chceš se mnou po škole do knihovny?).
   4. Nechte participanty dopsat věty na papír nebo do prázdné komiksové bubliny.
    • Pokud se váš výzkum netýká citlivých témat a aktivita pomohla participanta uvolnit, můžete zkusit navázat přímějšími (avšak stále ohleduplnými) otázkami.
   5. Analyzujte odpovědi. Snažte se odkrýt, jestli něco vypovídají o vlastních postojích či emocích participanta.

Tipy

Mějte tuto metodu v záloze při výzkumu citlivých témat. Někdy nemusí být účastníkům příjemné mluvit o svých pocitech, budou je ale projektovat do interpretace situací na obrázku.


Odpovědi vždy vyhodnocujte s rezervou. Projektivní techniky nikdy nebudou 100% spolehlivé, a to ani pokud s nimi pracují vyškolení psychologové.


Mezi podobné techniky patří také dokončování příběhů, slovní asociace, vyjádření pomocí třetí osoby nebo hraní rolí.

Příklady a inspirace

Projektivní techniky se typicky používají ve formě standardizovaných psychologických testů k určení typu osobnosti, postojů nebo motivací lidí. Jak se test doplnění vět používá k zjištění důležitých informací o participantech ve výzkumu, je názorně popsáno např. ve studii o úspěšnosti kampaní proti tabákovým přípravkům.


Doplnění vět sloužilo jako ústřední metoda ve studii o seniorech, co za účelem terapie navštěvují komunitní pěvecký sbor. Z vět, co participanti vyplňovali (např. Hudba je pro mě ___; Když zpívám, tak ___; Zpívání ve sboru je pro mě ___.) bylo možné vyvodit, jaký význam má pro seniory hudba, zpívání ve sboru a jeho komunitní rozměr.


Clive R. Boddy navrhl projektivní techniku pro dotazování studentů, kteří zanechali studia. Vedlo ho k tomu zjištění, že v reakci na přímou otázku studenti často uvádí zkreslené či nepřesné důvody zanechání studia, a to z důvodu sociálního nátlaku (tzv. social desirability bias). Boddyho technika funguje následovně: jedna osoba na obrázku se ptá: „Prý přemýšlíš o tom, že zanecháš školy. Co tě k tomu vede?“. Participant doplňuje odpověď druhé osoby, a to do dvou komiksových bublin. Výroková bublina je určena na to, co řekne nahlas, druhá (ve tvaru obláčku) na to, co si opravdu myslí.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info