Základní práce tutora v průběhu kurzu

8. 12. 2021 Hana Tulinská

Organizace kurzu - jak zajistit hladkých chod kurzu? Úkolem tutora je zveřejňovat termíny úkolů a jejich zadání. A to ideálně uživatelsky přívětivou formou - tedy do kalendáře v systému (Teams) nebo vytvořeného pro daný kurz (Google). Ideální je tedy situace, kdy se studentům termíny propíšou do jejich kalendáře a plnění se jim připomíná notifikací. Pokud chcete využít všechny dostupné prostředky, můžete studentům nabídnout nějakou mětodu time-managementu - například timeboxing - a motivovat je k plánování plnění úkolu hned po jeho zadání.

Součástí organizace kurzu může být také vysvětlení využívaných nástrojů. Studentům může přijít chod nějaký druh tutoriálu například v Loom či Iorad.

Motivační oznámení - v průběhu kurzu se můžete starat o udržení studentů, o jejich vtažení (engagement). To lze dělat různými způsoby, také v závislosti na druhu kurzu (u asynchronního online kurzu zřejmě v nejvyšší míře). Každé či každé druhé pondělí si můžete pro studenty nachystat motivační příspěvek - od serióznějších s tematickou aktulitou po uvolněnější s vtipem, písničkou, smajlíky či GIFy.

Diskuse a dotazy - studentům byste měli být k dispozici při otázkách a diskusi k zadání úkolu nebo zvládnutí vámi využívaného systému. Zde hraje obrovskou roli čas. Pokud je to jen trochu možné, odpovídejte studentům hned. Sami si nastavte notifikace tak, aby vám nic neuniklo.

Zajištění zpětné vazby - z přípravy kurzu byste měli mít jasno o tom, jakým způsobem bude poskytována zpětná vazba. U některých úkolů může být vhodná automatická zpětná vazba, u jiných je potřeba zpětná vazba individuální (typicky na tvořivá, individualizovaná zadání). Zde se nabízí dvě možnosti - nastavení vzájemné zpětné vazby mezi účastníky kurzu a poskytnutí zpětné vazby vámi. Roli hraje pedagogický záměr, ale rozhodně také čas, který musíte uvážit.

Informační kurátorství - v rámci zpětné vazby jednotlivci, či po úkolu celé skupině, můžete doplňovat další informační zdroje, pokud se objevilo zajímavé téma nepokryté v kurzu samotném. Nemusí se jednat jen o další články, ale například o profily odborníků na sociálních sítích, instituce, projekty... zkrátka o čem je řeč. Práve toto je jedna z výstostných rolí či aktivit tutora-knihovníka.

Kde se dočíst více?

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info