Modely designu vzdělávacího procesu

7. 12. 2021 Hana Tulinská

Při promýšlení tvorby kurzu je jednou z prvních věcí ke zvážení model výuky. Pro rozhodnutí o výběru si klademe tyto otázky: Jaké jsou potřeby cílové skupiny? Jaké jsou její limity a bariéry (čas, vzdálenost)? Jaké jsou naše digitální kompetence? Jaké jsou možnosti našeho technického vybavení? S odpovědmi na otázku sledujeme charakteristiky základních přístupů, které však mohou mít ve své realizaci mnoho dílčích podob. Názvy ponecháváme v angličtině, neboť je v angličtině také nejvíce dalších zdrojů - ať tedy víte, co hledat.

In-classroom - výuka realizovaná v konkrétním čase na konkrétním místě - v knihovně, na univerzitě. Vzhledem k tématu online tutoringu nás nyní zajímá trochu méně.

Blended - výuka, která se skládá z jak z in-classroom výuky, tak z online výuky.

Flipped/inverted - výuka, která se trochu podobá blended přístupu, s jedním zásadním rozdílem. V blended learning typicky online výuka rozvíjí prezenční výuku ve třídě. Flipped tento systém převrací - studenti nejprve studují dané téma online a se získanými znalostmi či hotovými úkoly přicházejí do tříd a učeben diskutovat, spolupracovat, získávat zpětnou vazbu.

Hybridní - výuka probíhá v konkrétním čase ve třídě, zároveň je však stremována online. Úkolem vyučujícího je zvládnout zapojit obě skupiny rovnocenně, tedy nikoliv jen skupinu, jež má před sebou ve třídě. Hybridní model výuky bychom snad mohli vnímat jako nastupující standard na vysokých školách. Benefit je zejména ve vyhovění různým potřebám studentů a inkluzi. Studenti tedy mohou volit podobu své přítomnosti podle toho, kde se cítí příjemněji, podle toho, zda stíhají přeběhnout mezi fakultami či z práce atd. Hybridní výuka otevírá možnosti zapojení do vzdělávání skupinám s větší vstupní bariérou - lidem na rodičovské dovolené, lidem s hendikepem, lidem s prací neumožňující dojíždění za vzděláním atp. Na druhé straně příprava hybridní výuky může být významně náročnější pro lektora.

Hyflex - hybridně-flexibilní model výuky, který k hybridní výuce popsané výše přidává ještě jednu možnost - asynchronní studium. To znamená, pokud student nemůže v daném čase ani do třídy ani na online setkání, může si pustit například setkání ze záznamu a splnit kvíz. Pokud jsme si říkali, že hybridní výuka je poměrně náročná, hyflex jde ještě o kus dál. Taková výuka je už zcela jistě lepší v tandemu vyučujícího a tutora.

Online - plně distanční model výuky se vyznačuje zřejmě nejvyšší mírou inkluzivity, pochopitelně pokud je zajištěno základní vybavení. Drobí se nám však do široké škály dílčích podob, od asynchroních či synchronních, masivních (MOOC) či mikro (microlearning), otevřených, lineárních a nelineráních a tak dále. Plně distanční kurzy jsou nejvíce spojeny s online tutoringem, který má významnou roli pro vtažení (engagement) studenta do procesu učení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info