Teorie učení a subjektivní teorie

7. 12. 2021 Hana Tulinská

Proč se bavit o teoriích učení? Teorie s sebou občas nesou negativní konotace něčeho odtrženého od reality a praxe. Jaká však mýlka! Teorie učení a vzdělávání významně ovlivnily podobu vzdělávacího systému, reálného chodu školy, třídy, i celoživotního vzdělávání. To co v průběhu vzdělávání zažijeme má zase vliv na něco, čemu říkáme subjektivní teorie - zkrátka na to, co je podle nás dobré a špatné. Při naprosté neznalosti alespoň základních přístupů můžeme zbytečně roztáčet spirálu využívání již zastaralých nebo neprověřených postupů. Nabízím zde alespoň malý přehled, jehož hloubku můžete regulovat sami dle volby dalších zdrojů z odkazů.

Behaviorismus, začátek 20. století. Učení je vnímáno jako odpověď na stimul. Nemá smysl zabývat se myslí a prožíváním člověka, protože se na ně nedá dosáhnout - je jako black box. Pomoc s učením znamená vytvořit trénink. Mezi učební strategie patří dril, otázky a odpovědi, pozitivní oceňování.

Kognitivismus, reakce na behaviorismus vrcholící kolem roku 1950. Učení je vnímáno jako zpracování informací - mysl nelze přehlížet, není však více než myslící stroj, počítač. Pomoc s učením znamená pomáhat s volbou vhodných strategií zpracování informací. Mezi učební strategie patří přednáška a vizuální pomůcky pro pamatovánía tvorbu mentálních modelů.

Konstruktivismus, druhá polovina 20. století. Učení jednotlivce je konstruováno na základě předchozích zkušeností, postojů, předpokladů. Pomoc s učením spočívá ve facilitaci propojování nového s existujícími prekoncepty. Vyučující a student jsou partneři v jeho (sebe-regulovaném) učení. Mezi strategie učení patří učení objevováním, kolaboativní učení, vrstevnické učení, projektová výuka atp.

Konektivismus, od roku 2004. Mysl není jen v nás, je v sítích. Učit se znamená spojovat, rozhodovat se, aktualizovat své poznatky v měnícím se světě. Strategie učení je kolaborativní tvorba znalostí, sebeřízení učení, sdílení zdrojů.

Výše zmíněná paradigmata bychom mohli ještě dále drobit (a poměrně dlouho). Užitečný může být opět přehled, například z dílny TeachTought.

Další zdroje:

  • Oyarzun, B. Sheri Conklin (2020). Learning Theories. In J. K. McDonald & R. E. WestDesign for Learning: Principles, Processes, and Praxis. EdTech Books. Retrieved from https://edtechbooks.org/id/learning_theories

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info