Základní tipy pro přepis rozhovoru

Než se dáte do přepisování rozhovoru, je vhodná uvážlivá příprava. Ta by měla vést jednak k efektivitě přepisování, které je samo o sobě časově náročné, ale také přípravě půdy pro následnou analýzu rozhovoru. Ušetřit si můžete hodiny práce.

18. 3. 2019 Hana Tulinská

Pokud se dáte do přepisování rozhovrů úplně poprvé, možná se budete hrozit, jak přepis rozhovoru vypadá jazykově ošklivě, věty nikde nezačínají a nekončí, vaše otázky jako výzkumníka znějí krkolomně a obsahují slovní vatu stejně jako celá řeč respondenta. Uvědomte si, že je to text jiného druhu a jeho hodnota je v kvalitní transkripci. Krása této práce je pak v tom, že si můžete povšimnout vyjádření a struktur, které v běžném hovoru neregistrujete vůbec nebo velmi málo.

Pro přepis rozhovorů (transkript) existují různé konvence. Pro začátek stačí využít jednoduchý systém transkripčních značek, případně přidat vlastní. Transkripční značky slouží k tomu, abyste do záznamu dostali nejen text, ale také další projevy, které mají význam a utváří kontext promluvy respondenta – smích, pozastavení, důraz.

Převzato z Leix (2003)

Práce s transkripčními značkami se odvíjí od vašeho systému přepisování rozhovoru (viz níže). Značky se můžete snažit zapisovat zároveň s psaním textu nebo si je ponechat pro další krok. V každém případě, pokud má být práce se značkami pečlivá, je pravděpodobně nutné jejich vhodné zaznamenání ověřit kontrolním poslechem nahrávky.

Transkript tedy bude vypadat například takto:

V transkriptu anonymizujte účastníky rozhovoru. Tazatele a respondenta můžete označovat jako T0 – R0; A0 – B0. Zvolte značku, která se vám bude snadno psát a která bude unikátní, aby se dala dobře vyhledávat. Můžete také vytvořit fiktivní jména či zkratky jako paní A., paní Jirásková, Alena.  

Obzvláště pokud děláte rozhovory v rámci týmu, nezapomeňte všechna pravidla a konvence sjednotit. To platí i pro formátování rozhovoru ve wordu. Typicky můžete pracovat s formátování Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Vložit můžete také číslování řádků, které vám pomohou s orientací v rozhovoru.

Způsob jakým rozhovory zpracujete, ať už co se týče využitých pravidel či využítého nástroje, by měl být kompaktní se záměrem další analýzy. Tzn. pokud budete kódovat v Atlas.ti, měli byste zajistit, aby všichni výzkumníci v týmu formátovali rozhovory stejným způsobem.  

Nástroje

Celou práci vám může velmi usnadnit nastavení nástrojů a zvolená stretegie přepisování.

Audiopřehrávač / přehrávač s textovým editorem

Nástroje je třeba nastavit tak, abyste se co nejméně a co nejsnáze vraceli v poslechu nahrávky, a abyste mezi nástroji co nejméně přepínali. Každé kliknutí navíc je u hodinového rozhovoru delší přepisu.  

Vyberte si například přehrávač, ve kterém se dá snad posouvat o pár sekund zpět. Ideální je pokud můžete nahrávku posouvat pomocí klávesnice, tzn. nemusíte vracet kurzor do textu.

Vybrat si můžete přehrávač, který umožňuje zpomalení nahrávky. V takovém případě nastavte takovou rychlost, která vám umožní přepisovat rozhovor bez zastavení. Pokročilým nástrojem je pak pedál do usb na ovládání audia, abyste nemuseli přepínat vůbec.

Vyzkoušet můžete také speciální nástroje, které obsahují editor a přehrávač v jednom, takže mezi tlačítky v jednom nástroji snadno přecházíte. Takový nástroj může obsahovat i něco navíc, např. označování tazatele a respondenta, anotování.

Audacity 

Audiopřehrávač s pokročilými funkcemi jako je zpomalení řeči, ale také například odstranění šumu.

VLC přehrávač 

Jednoduchý audiopřehrávač ve kterém je možné zpomalení textu.

Transcriber 

Transcriber je specializovaný nástroj pro přepis kvalitativních rozhovorů. Co vše umí si můžete přečíst také v recenzi Zdeňka Konopáska a Tomáše Bitricha.

Nástroje pro převod řeči na text

Ideální by samozřejmě bylo, kdybychom text nemuseli přepisovat vůbec. Vyzkoušet můžete nástroje pro převod řeči na text. Převod je v současnosti nedokonalý, nástroje vám však pomohou se snadnou editací chyb. Systém je pak takový, že nástroj necháte vyrobit základní text, který následně při poslechu editujete, tzn. opravujete chyby a vpisujete případné značky.

Speech-tech 

Český nástroj s třicetidenní demoverzí. Ten slibuje pokročilo technologii rozpoznávání řeči, automatické doplňování čárek, převod do wordu aj.

Diktování v Office 365

Pro předplatitele office 365 je k dispozici Diktování přímo ve Wordu. Výhodou může být okamžité označení chyb a automatické opravy.

Hlasové zadávání v Google docs

Také Google nabízí převod řeči na text a to v Google dokumentech jako “Hlasové zadávání”.

Mobilní aplikace

Převod můžete vyzkoušet rovnou v telefonu, na který rozhovor nahráváte. Využít můžete interní aplikaci jak u android tak iOS nebo zkusit aplikaci typu Speech to text.

Literatura

Bitrich, T., Konopásek, Z. (2001): Transcriber – pohodlnější přepisování, a možná i něco navíc. Biograf (24): 67 odst. Dostupné na adrese  http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v2412

Leix, A. (2003). K problematice transkriptu ve společenských vědách. Biograf č. 31, 69-84.

Financováno z programu TA ČR Éta TL02000040:
Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info