Vedení polostrukturovaného rozhovoru

4. 3. 2019 Hana Tulinská

Výzkumný rozhovor znamená uplatnění specifické formy komunikace, která se osvojuje tréninkem. Zde najdete základní tipy do začátků. Dále je třeba načíst literaturu dle specifického přístupu, kterému se budete případně věnovat, a hledat vlastní výzkumnický styl. Osobnost výzkumníka hraje při tázání roli, se zkušenostmi sledujte, co je vám příjemné a co vám funguje.

Začátek rozhovoru

Představení

Na začátku je vhodné věnovat pozornost prolomení bariér. To znamená, neskočit na respondenta hromadou otázek, ale spíše ho zdvořile naladit. Je třeba vhodným způsobem představit sebe a váš projekt.

Souhlas s pořizováním záznamu

Je také potřeba zajištění souhlasu se záznamem. Ten buď podepíšete na papíře nebo po zapnutí nahrávání požádejte respondenta, aby řekl “souhlasím s nahráváním rozhovoru”.

Rozhovor začněte otázkami, na které se snáze odpovídá, nevyžadují dlouhé přemýšlení.

Průběh rozhovoru

To jak rozhovor povedete se bude zrcadlit do odpovědí a reakcí respondenta.  Příjemná a pozitivní atmosféra, vaše příprava a sebejistota, je základ pro získání respondenta a jeho ochotu odpovídat.

Struktura

Snažte se vytvářet smysluplnou strukturu rozhovoru, aby respondent cítil, že má cíl.  Tematickou strukturu mějte nachystanou, kroky je však třeba přetvářet podle toho, kam rozhovor směřuje. Přizpůsobte se respondentovi. Nenuťte ho odpovídat na třetí otázku na vašem seznamu, když chce sám mluvit o desáté. Ve vhodnou chvíli se k otázce vraťte.

Srozumitelnost

Pokládejte jednoduché a srozumitelné otázky. Ty by měly být spíše kratší, dlouhou a košatou otázku může respondent zapomenout, nebo pochopit úplně jinak, než potřebujete.

Otevřené vs. uzavřené otázky

Pokud chcete, aby se respondent rozpovídal, dejte si pozor na pokládání otevřených otázek, tzn. takové, na které je potřeba odpovědět jinak než stručným ano, ne, možná. Porovnejte: “Hledáte pro svou přípravu na výuku zdroje na internetu?” X “Jak se připravujete do výuky?” “Můžete popsat, jak pracujete se zdroji z internetu?” Uzavřené otázky pokládejte pokud víte, že chcete právě uzavřenou odpověď.

Jak a proč

Snažte se více formulovat otázky pomocí Jak spíše než Proč. Proč je velmi těžká otázka, která vyžaduje reflexi, a přináší hypotetické odpovědi. Pokud se táme spíše způsobem Jak dostaneme popis, výpověď o něčem, což je pro nás cennější.

Časová orientace otázek – minulost, přítomnost, budoucnost

Otázky na budoucnost jsou spekulací. Je tedy lepší využívat otázky po přítomnosti a minulosti, a nebo s nimi začínat. Porovnejte: “Umíte si představit, že s žáky ve výuce využíváte designové kartičky?” X “Kdy jste naposledy využíval ve výuce nějaké pomůcky k tématu?” “Jak hodnotíte tuto zkušenost?” “Umíte si představit analogické využití designových kartiček?”

Dejte respondentovi zpětnou vazbu

Rozhovor není výslech. Dávejte najevo, že nasloucháte. Reagujte na to, co vám respondent říká. Pochopitelně se nemůžete pustit do náruživé debaty, ani hodnotit či soudit, co vám říká. Využívejte neutrální zpětnou vazbu. Např. “děkuji, to je moc užitečná informace”, “rozumím”, “wow”, “to je důležité vědět”.

Zpětná vazba je také oční kontakt, váš tón hlasu, hlasitost, výrazy v tváři, postoj. Obecně se doporučuje sednout si mírně bokem, nikoliv přímo naproti. Měli byste se na respondenta stále dívat, zároveň nevytvořit pocit, že ho skenujete.

Pracujte s odpověďmi respondenta

Stejně tak můžete respondenta požádat, ab něco více rozvedl, pokud jste nerozuměli, nebo by bylo vhodné jít více do detailu. “Můžete to rozvést”, “Co vás ještě napadá?” “Rozuměla jsem správně, že…?” “Nejsem si jistá, zda jsem rozuměla…”. Nebojte se zopakovat otázku, či ji formulovat jinak, pokud jste ještě nedostali odpověď.

Nebojte se malé chvíle ticha. Není třeba, aby pořád někdo mluvil. Chvíle ticha může znamenat čas na přemýšlení respondenta a cennou informaci. Neodpovídejte za respondenta. Dejte mu čas doříct, co potřebuje.

Ukončení rozhovoru

Na konci rozhovoru oznamte, že vypínáte nahrávání, a zařízení vypněte. V tu chvíli ale ještě nebalte tašku, a věnujte respondentovi ocenění za jeho čas. Může se také stát, že respondent právě po vypnutí záznamu = odstranění bariéry dořekne ještě něco důležitého. Mějte ještě v ruce poznámky a případné dodatečné informace si zapište.

Literatura

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education (Eighth edition). New York: Routledge.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (2., aktualiz. vyd). Praha: Portál.

Tools for Qualitative Researchers: Interviews. (2003). Tools for Qualitative Researchers: Interviews [Online]. Retrieved March 04, 2019, from www.web.stanford.edu/group/ncpi/unspecified/student_assess_toolkit/interviews.html#interviewingTips

Strategies for Qualitative Interviews. Strategies for Qualitative Interviews [Online]. Retrieved March 04, 2019, from https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/interview_strategies.pdf

Financováno z programu TA ČR Éta TL02000040:
Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info