Zvýšení efektivity vyhledávání

Při vyhledávání na internetu se vám možná stává, že vyhledávač na položený dotaz nabízí příliš málo, nebo naopak příliš mnoho výsledků. Pokud máte výsledků mnoho, často projdete pouze prvních pár a spokojíte se s nalezenými informacemi. A přitom vyhledávač na první místa nemusí zařadit právě ty informace, které byste využili nejvíce. I v případě, že výsledků je vráceno málo, neznamená to, že by vám vyhledávač nemohl přinést to, co potřebujete. Klíčem k úspěchu je vhodně položený vyhledávací dotaz, který postupně upravujete právě podle toho, jestli se vám výsledků vrací příliš málo, příliš mnoho, nebo výsledky neodpovídají tomu, co vás zajímalo. Chcete-li vyhledávat efektivně a tak, aby se výsledky co nejvíce blížily vašemu zájmu či záměru, používejte postupy, kterým se říká vyhledávací strategie.

Vyhledávání obvykle začíná tím, že si určíte klíčová slova, která definují obsah vašeho zájmu. Často se jedná o první slova, která vás napadnou, případně zadání, které jste dostali. Tak sice můžete získat žádoucí informace, kvalitě výsledků však určitě prospěje, když se zamyslíte a položíte si několik otázek:

 • Použil/a jsem slova, která nejlépe vystihují, co mám hledat?
 • Nepoužívá se pro daný význam také synonymum nebo jiný odborný termín?
 • Nezvolil/a jsem příliš obecná, nebo příliš konkrétní slova proti tomu, co chci najít?
 • Nezapomněl/a jsem na nějaký prvek tématu, například časové, místní nebo jiné omezení?

Při vyhledávání vám nepomohou žádné mechanické postupy. Každá potřeba získat informaci je specifická, závislá na tématu, dostupných zdrojích i na vás, kteří informace hledáte. Je proto potřeba být flexibilní a přizpůsobovat svoje kroky tomu, co potřebujete a co se vám při vyhledávání nabízí. Jako dobrá pomůcka při vyhledávání vám mohou posloužit připravené související pojmy, tedy pojmy nadřazené a podřazené, stejně tak i synonyma. Vyhledávače většinou nerozumí významu slov, proto záleží na tom, abyste při vyhledávání použili stejný pojem jako autor vámi hledaného textu. Právě v tom vám mohou související pojmy pomoci.

Různé databáze a katalogy do určité míry významu rozumějí, k textům jsou totiž přiřazeny pojmy z řízeného slovníku (tezauru) nebo předmětová hesla. Tyto pojmy jsou přiřazovány manuálně při katalogizaci a pomáhají při vyhledávání. Když takové pojmy použijete, vyhnete se tomu, že byste nevyužili stejný pojem jako autor, i když se oba zabýváte shodným tématem.

Jak přesně formulovat dotaz

Dostali jste jasné zadání pro tvorbu odborného textu? Pokud se studiem nebo s odborným tématem teprve začínáte, asi se v problematice neorientujete dokonale a neznáte všechny souvislosti nebo pojmy. Potřebujete se s tématem seznámit, poznat ho hlouběji. Během tohoto poznávání budete postupně upřesňovat požadavek na vyhledávání.

Jak a kde začít? Postupujte ideálně tak, že zadáte první vyhledávací dotaz, který vám alespoň něco přinese. Projdete si prvních pár výsledků a podle toho, do jaké míry odpovídají tomu, co potřebujete najít, dotaz upřesníte, změníte. Procházejte výsledky, abyste našli další relevantní pojmy použitelné jako nová klíčová slova, případně pro doplnění dotazu pomocí vyhledávacích operátorů. Vyhledávací dotaz obohacujte, dokud nejste s výsledky spokojení.

Příklad dotazu: olympiáda (lyžování OR slalom) (Vancouver OR Soči) NOT Záhrobská.

Někteří z vás upřednostní formulování prvního dotazu co nejpřesněji, protože se tak vyhnete čtení mnoha nevyužitelných textů. Pro vyhledávání se využívá pojem nejspecifičtěji vyjadřující to, co potřebujete najít. Až pokud zjistíte, že potřebujete více výsledků, tak dotaz postupně upravujete, např. zadáním obecnějších pojmů. K tomu ale musíte znát už před vyhledáváním problematiku do hloubky a rozhodnout se, který pojem vám přinese nejmenší počet výsledků a přiblíží vás vašemu zájmu. Rozhodně takto nebudete při vyhledávání postupovat běžně, spíš v případě dohledávání dílčích doplňujících informací nebo zdrojů k tomu, co už je známé (např. budete-li hledat v trestním zákoníku definici pojmu krádež).

Jak omezit počet výsledků zpřesněním dotazu

Díváte se na číslovku, která udává počet výsledků navrácených při vašem běžném vyhledávání v Google? Je reálné a potřebné všechny výsledky procházet? Pokud například v Google hledáte recept na bramboráky, rozhodně nemusíte procházet vše, spokojíte se s prvními z více než milionu výsledků. Jiná je ale situace, když hledáte aktuální výsledky výzkumů v tématu, o kterém máte psát seminární práci. Pak je důležité co nejpřesněji dotaz zacílit, abyste se dostali k rozumnému množství těch nejvíce relevantních výsledků a nepřehlédli mezi stovkami stránek tu důležitou.

V případě, že vyhledávač vrací velké množství výsledků, jejich zpracování není ve vašich možnostech. Zřejmě jste dotaz nezadali dostatečně jasně. Pro jeho zúžení (upřesnění) osekejte výsledky o ty pro vás nezajímavé tím, že v dotazu vyjádříte, o co nemáte zájem.

K tomuto používejte přesnější (užší, podřazená) klíčová slova nebo operátory a rozšířené vyhledávání:

 • uvozovky (fráze) nebo operátor “-” pro pevné zadání, co výsledek musí nebo nesmí obsahovat;
 • omezení času (např. vydání, aktualizace), jazyka nebo typu dokumentu (např. formát);
 • omezení na určité pole záznamu (např. že dané slovo musí být v názvu dokumentu);
 • doplnění dalšího pojmu, hlediska, které je sledované.

Použijete-li tuto strategii vyhledávání (stejně jako jiné zde popsané), nemusíte nutně využít všechny možnosti či kroky omezování dotazu, které byly uvedeny. Pokud je budete postupně zkoušet, bude to pro vás časově náročné. Postup však může být efektivní, budete-li upravovat svůj zájem v průběhu samotného vyhledávání. Je jen třeba dbát na to, abyste nevyžadovali pojmy, které samy o sobě vrací málo výsledků (např. užívané, ale nepreferované termíny), protože tak dotaz nevhodně omezíte a vyloučíte i většinu relevantních dokumentů.

Vyhledejte si odkazy ke svému tématu a v rámci cvičení zkuste různými způsoby snížit počet výsledků minimálně o polovinu.

Jak zvýšit počet výsledků rozšířením dotazu

Vrací se vám na dotaz příliš málo výsledků? Pak se může jednat o velmi úzké téma a budete na něj muset pohlédnout v širším kontextu, abyste získali dostatečné množství materiálů. Pokud jste zadali při prvním dotazu nějaká omezení vyhledávání (např. jazyk, vyhledávání v některých polích), pak je nejdříve zkuste odstranit. Můžete využít nadřazené pojmy, které sice nejsou zacíleny přímo na to, co vás zajímá, ale věnují se širšímu tématu. Jinou možností je, že každou část dotazu rozšíříte o alternativní slova, což mohou být (zejména v češtině) i různé tvary slov. Google podporuje skloňování, pokud slovo nedáte do uvozovek, jinak je schopný dobře vrátit na dotaz různé tvary stejného slova.

Příklad původního dotazu: Filozofická fakulta počítačová lingvistika

Příklad rozšířeného dotazu: (Filozofická OR Filosofická) fakulta (“počítačová lingvistika” OR informatika)

Chcete zvýšit počet výsledků? Pak postupujte takto:

 • Uveďte synonyma, tvary slov a jejich pravopisné varianty spojené operátorem OR.
 • Využijte zástupných znaků, pokud to vyhledávač umožňuje (např. knihovní katalog MU dává možnost nahradit otazníkem část slova).
 • Odstraňte z dotazu omezení (např. datum zveřejnění, v které části dokumentu se má slovo objevit apod.).

Použijte několik vyhledávačů nebo nástrojů, které to udělají za vás (např. Dogpile nebo WebCrawler).

Zasílání nových výsledků hledání

Jakmile se lépe zorientujete v tématu, které vás zajímá, nechcete už stále procházet základní informace, ale spíše udržovat své znalosti o tématu aktuální. Samozřejmě můžete využít rozšířené vyhledávání, kdy limitujete dobu publikování intervalem, který uplynul od vašeho posledního hledání. To ale není příliš pohodlné, stále zadávat stejný dotaz a pamatovat si, co už jste viděli. Místo toho vám mohou pomoci agregátory obsahu a alerty vyhledávání.

Agregátory článků využívají technologie RSS nebo Atom, které musí vámi zvolený web podporovat. Jejich pomocí se vytvoří kanál, jímž jsou v nastavených intervalech zasílány do zvláštního programu (čtečky) nové stránky nebo články na tomto webu, případně v tematickém zaměření, které zajišťuje autor webu.

Oblíbené čtečky se mění, v současnosti je nejoblíbenějším nástrojem Feedly. Ten můžete využít jako mobilní aplikaci nebo v internetovém prohlížeči, zároveň má synchronizaci v cloudu, což vám umožňuje s ním pracovat na různých zařízeních současně. Můžete si přizpůsobit vzhled aplikace, aby se vám s ní pracovalo co nejlépe. Sami si samozřejmě vyberete weby a témata, které chcete sledovat, jednotlivé kanály si také můžete organizovat do složek, díky nimž máte odděleny nové texty k různým tématům. Feedly umožňuje i sdílení pomocí sociálních sítí a spolupracuje s více než 200 aplikacemi třetích stran, jako jsou třeba Evernote nebo Trello.

Feedly pro agregaci zdrojů

Zatímco agregátory obsahu pracují s konkrétními weby, které musí tuto technologii podporovat, alerty ve vyhledávání fungují jinak. Ty umožňují zadat vyhledávací dotaz a služba vám v zadaném časovém intervalu posílá nové výsledky, které se k dotazu ve vyhledávači objevily. Jednou z těchto služeb je Google Alerts. Nastavíte vyhledávací dotaz, jak často si přejete výsledky zasílat, na jaký typ zdroje dle Google má být vyhledávání omezeno (např. video, knihy, diskuze), v jakém jazyce mají výsledky být, kolik výsledků má být zasláno, kam se mají doručit (včetně RSS čtečky) apod. Podobná upozornění na nové výsledky můžete nastavit i v databázích odborných textů.

Vytvoření upozornění v Google Alerts

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info