Pokročilé možnosti vyhledávání v Google

Pokud hledáte informace na internetu, často si vystačíte s nejjednodušší možnou variantou, kdy do jediného políčka zadáte všechna klíčová slova, která vyjádří, o co máte zájem. Když se vám vrátí výsledky, které potřebujete, je vše v pořádku. Někdy ale může být mnohem snazší cestou k informacím využití pokročilých možností, které vyhledávače nabízejí. Vyřadíte tak mnoho nerelevantních výsledků a rychleji se dostanete k těm žádoucím. Toto omezení můžete udělat dvěma způsoby – vyhledávacími operátory a pokročilým nastavením – přičemž oběma způsoby, ač pokaždé jinou cestou, dáváte vyhledávači shodné zadání. My se zaměříme na to, jaké pokročilé možnosti nabízí Google. Velmi podobné možnosti nabízí i “dceřiné” vyhledávače Googlu, jako jsou Google Scholar nebo Google Books. Myslete ale na to, že v jiných vyhledávačích nebo v databázích jsou pokročilé možnosti jiné. Je dobré se s nimi seznámit v nápovědě konkrétního vyhledávacího nástroje.

Nastavení vyhledávání

Pokud v dolní části titulní stránky Google kliknete na Nastavení, můžete si uložit nastavení vyhledávání podle své preference. Všechny právě popsané možnosti jsou dostupné i při kliknutí na Nastavení po vyhledávání (hned pod polem pro vyhledávaná slova). Lze zde změnit

 • jazyk rozhraní Google,
 • zapnout nebo vypnout filtr výsledků (blokuje obsah určený jen pro dospělé), zvýšit počet výsledků vyhledávání zobrazených na jedné stránce,
 • nastavit otevírání vyhledaných stránek v novém okně nebo umožnit či omezit personalizaci při vyhledávání pomocí historie vyhledávání a využití soukromých výsledků.

Pod tlačítkem Nastavení je dostupná také historie (co jste po přihlášení dělali v různých službách Google, např. co jste vyhledali a přehráli na YouTube), kterou zde můžete upravit (smazat vybrané záznamy z historie). Podrobněji se podíváme na další z nabídky pod Nastavením, a to rozšířené vyhledávání.

Podívejte se na nápovědu vyhledávání na Google.

Je psaná stručně, přehledně a srozumitelně a najdete zde řadu tipů, které vám mohou pomoci zkvalitnit výsledky vašeho vyhledávání na Google.

Rozšířené vyhledávání

Použití rozšířeného vyhledávání je jednodušší než použití vyhledávacích operátorů popsané níže, protože nemusíte znát žádná kouzelná slůvka (která se navíc v jiných vyhledávačích mohou lišit) a způsob, jakým je zadat, aby Google poznal jejich funkci. V pokročilém vyhledávání je popisem vysvětleno, jak chcete výsledky omezit.

Co si můžete vybrat?

 • Zadaná slova ve výsledku musí být všechna, v přesném tvaru (i řetězec slov), alespoň některá, žádné z nich nebo čísla v určitém intervalu. Také můžete zvolit, kde na stránce se mají zadaná slova nacházet (např. v názvu, textu, adrese apod.).
 • Zobrazí se jen stránky ve zvoleném jazyce nebo oblasti. Oblast se určuje podle domény, tedy poslední části adresy, např. když adresa končí .cz, při zadané oblasti Česko se stránka zobrazí, ať už je psaná v jakémkoli jazyce.
 • Datum poslední aktualizace se může hodit, pokud hledáte něco aktuálního, např. inzerát - asi bude zajímavý ten z posledního týdne, ne zveřejněný kdykoli v minulosti.
 • Stránky jen z určité domény vám pomohou, pokud hledáte například oficiální dokument, můžete třeba zadat sousloví studijní řád a omezit vyhledávání na doménu muni.cz.
 • Typ souboru vymezuje jeho formát, což se může hodit, třeba pokud víte, že texty budou spíše ve formátu .doc nebo .pdf, tabulky zase .xls nebo prezentace .ppt.
 • Práva k užití se hodí omezit v případě, že chcete vyhledané informace dále použít nad rámec běžné citace. To může být zajímavé zejména u obrázků nebo videí, někdy se vám to ale může hodit i pro jiné materiály na webu.

Vedle formuláře pro rozšířené vyhledávání můžete najít sloupeček s příklady. Tyto příklady ukazují, jak stejný příkaz zapsat do základního vyhledávání v Google. Pokud tedy budete chtít hledat přesnou frázi, dáte ji v základním vyhledávání (z jednoho políčka) do uvozovek, např. “krysí teriér”. V rozšířeném vyhledávání ale to, co říkáte Googlu uvozovkami, sdělíte zapsáním do příslušného políčka formuláře, tady již frázi do uvozovek nedáváte, napíšete jen požadovaná slova, např. krysí teriér.

Vyzkoušejte si, jaké výsledky vám nabídne vyhledávač při vyhledávání takových stránek na vaše téma, které budou omezeny na zdroje v češtině publikované v posledních 30 dnech.

Vyhledávací operátory na Google

Rozšířené vyhledávání je sice snadno použitelné, může být ale dosti limitující v nabídce, co a jak můžete vyhledávat. Google toho ale umí víc, pokud se rozhodnete využít tzv. vyhledávací operátory. Problémem operátorů je, že jejich zápis se v různých vyhledávačích liší ještě více než možnosti rozšířeného vyhledávání. Vyzkoušejte tedy nejběžnější zápis, může se ale stát, že operátor nebude fungovat tak, jak byste potřebovali. V takovém případě je nutné si správnost zápisu ověřit v nápovědě konkrétního vyhledávače.

OR

Pokud se vrátíme zpět ke Google, při zadání slov se vyhledávač snaží zobrazit výsledky, které obsahují všechna zadaná slova. V případě, že vám stačí jen jedno z nich, je to možné vyhledávači sdělit tak, že mezi slova dáte OR. Například dotaz neolit OR “mladší doba kamenná“ najde stránky, kde je alespoň jeden z hledaných výrazů. Jak je patrné z příkladu, lze takto vyjádřit výrazy stejného významu, případně různé pravopisné tvary (např. filozofie OR filosofie).

Závorky

Pokud zadáváte složitější dotaz, kde kromě výrazů, ze kterých vám stačí jeden, jsou i další slova, přesnější výsledky vám přinese dotaz, kde bude závorkami označeno, ke kterým slovům se operátor vztahuje. Například dotaz Brno (kavárna OR čajovna) vám vrátí seznam brněnských kaváren i čajoven, tedy stránky, kde je kavárna nebo čajovna, ale v obou případech také slovo Brno, naopak dotaz (Brno kavárna) OR čajovna vrátí brněnské kavárny, ale čajovny i v jiných místech.

Minus

Může se stát, že některé slovo bývá ve výsledcích spojeno s oblastí, která pro vás není v danou chvíli zajímavá. Můžete třeba hledat odborníka, který má stejné jméno jako celebrita, kterou ale právě nehledáte. Pokud před slovo vložíte pomlčku bez mezery, tak Google z výsledku vyloučí stránky, které toto slovo obsahují. Chcete například najít texty o inteligenci, ale nezajímá vás umělá inteligence. Jak budete postupovat? Položíte dotaz inteligence -umělá. Tento dotaz vám vrátí asi 753 tisíc výsledků, kdybyste slovo “umělá” nevyloučili, výsledků by bylo přes čtyři miliony.

Uvozovky

Někdy nestačí jen uvést, jestli daný výraz má být ve výsledku přítomný, nebo ne, ale je důležitá přesná posloupnost slov. Nejčastěji takto budete postupovat při hledání určité fráze nebo víceslovného pojmu, kdy musejí slova následovat za sebou právě ve stanoveném pořadí. Když například hledáte osobu určitého jména a příjmení, vyhledávač nabídne mezi výsledky i texty, kde jméno a příjmení patří dvěma různým osobám. Máte-li zájem pouze o výsledek, v němž jdou slova v pořadí ihned za sebou, uzavřete do uvozovek všechna slova v přesném tvaru a pořadí, o který stojíte. Myslete ale na to, že tak vyloučíte i slova v jiném tvaru (např. v jiném pádu) nebo možnost, kde bude mezi zadanými slovy třeba jen jedno navíc.

Hvězdička

Kromě operátorů je dobré znát i tzv. zástupná znaménka. Znak * může v Googlu například nahradit slovo. Nemůžete si vzpomenout, jaké bylo druhé jméno Tomáše Masaryka nebo jak se správně píše? Stačí zadat „Tomáš * Masaryk“ a vyhledávač nabídne výsledky, kde slovo doplní (a vrátí i ty, kde je druhé jméno zapsáno špatně).

U vámi nejčastěji používaného vyhledávače je dobré znát alespoň základní operátory. V případě Google je najdete na jeho webu. Rozhodně zde ale nejsou uvedeny všechny možnosti, které tento nástroj podporuje, další možností jsou popsány v Tipech a tricích. Stejně jako v případě vyloučení slova pomlčkou, všechny vyhledávací operátory kromě OR vyžadují, aby za zadaným operátorem nebyla mezera. Pokud tedy třeba hledáte stránku, která má v názvu slovo Google, vyhledávací dotaz má tuto formu: intitle:Google.

Které další operátory se vám budou hodit, je velmi individuální, kdo rád přes internet nakupuje, může využívat operátor na vyhledávání ceny nebo rozpětí čísel, společenským typům se může hodit vyhledávání pomocí hashtagů nebo vyhledávání na sociálních médiích, všechny právě uvedené možnosti najdete popsané v oficiální nápovědě. Kdokoli z vás ale může najít uplatnění třeba pro tyto operátory:

 • filetype: pro omezení vyhledávání na konkrétní formát dokumentu, např. jen PDF soubory;
 • intitle:, inurl: pro vyhledávání jen v nadpisech nebo v URL adrese;
 • site: pro hledání dokumentů na zadaném webu;
 • related: pro hledání podobných webových stránek.

Google ale podporuje více možností vyhledávání, než prezentuje na svých oficiálních stránkách v nápovědě. Najdete je například v knize Google Hacking nebo na webech, které se tomuto tématu věnují, jako Google Guide

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info