Speciality internetových vyhledávačů

Množství informací dostupných přes internet narůstá obrovským tempem. Běžné vyhledávání nemusí vždy stačit.

Mezi výhody internetu tedy patří dostupnost informací, které po připojení můžete hledat kdykoli a odkudkoli, a omezené filtrování, které můžete zaznamenat třeba v některých tradičních médiích. Pozitivní je také snadná aktualizace informací. Internetové vyhledávání má ale také nevýhody – především požadavky na hodnocení informací před jejich použitím jsou vyšší, a vyhledaná informace může po aktualizacích webu zmizet.

Formulace klíčových slov jako základ pro úspěšné vyhledávání

Internetové vyhledávače jsou platným pomocníkem, pokud dokážete vhodnými slovy vyjádřit, o co přesně máte zájem. Vyhledávač je systém, který na základě zadaného klíčového slova vrací výsledky, jež se k němu hodí. Jako příklad lze uvést Google. Při vyhledávání tedy hraje důležitou roli klíčové slovo, neboť právě jím se snažíte co nejpřesněji vyjádřit, které informace vás zajímají. Čím lépe klíčová slova formulujete, tím větší máte šanci na úspěch. Protože vyhledávač často pokrývá velké množství stránek, pomáhá nejlépe při vyhledávání úzce zaměřeného tématu, třeba s neobvyklými termíny. Vyzkoušejte si vyhledávání s různými klíčovými slovy (synonymy, anglicismy apod.) na totéž téma. Jak se počet a pořadí vyhledaných stránek mění?

Ne vše se dá "vygooglit"

Zřejmě používáte sloveso „vygooglit“ jako synonymum pro spojení „vyhledat něco na internetu“. My také. Google však nedokáže vyhledat všechno. Takovým materiálům se říká neviditelný nebo hluboký web a jedná se o velkou část informací dostupnou přes internet. Proto se nemůžete spoléhat na to, že vše, co vám internet nabízí, vyhledáte přes Google. Myslete ale od teď na to, že je to trochu zavádějící a někdy je vhodné využít jiných zdrojů, např. elektronických databází.

Oblíbenost Google je do velké míry dána množstvím stránek, které zpracovává, ale také jeho funkcemi, jako je omezování výsledků v rozšířeném vyhledávání, podporované operátory, nebo filtrování výsledků podle jejich formy či obsahu. Google disponuje také funkcionalitou omezení výsledků vyhledávání jen na obrázky, mapy, videa, zprávy, nákupy (zboží), knihy a lety.

Vyzkoušejte si, jak dobře umíte vyhledávat na Google, pomocí online hry.

Výsledky vyhledávání a jejich řazení

Množství výsledků, které Google často vrátí, může být výhodou, ale i problémem.  Dalším krokem je úprava vyhledávání, abyste získali méně přesnějších výsledků a nemuseli jste tak procházet mnoho stránek, které vám při řešení vašeho problému nepomohou. Pak je dobré přemýšlet nad pokročilými možnostmi vyhledávání.

Google uvádí, že při řazení výsledků zhodnocuje více než 200 faktorů, které se časem mění, aby se tyto výsledky optimalizovaly a vyhledávání tak bylo pro uživatele efektivnější. 

Pokud napíšete dotaz do vyhledávače úplně stejně jako váš kamarád nebo kolega, mohou se každému z vás zobrazit odlišné výsledky. Pokročilejší metody řazení výsledků zohledňují nejen to, co jste zadali jako klíčová slova, ale také to, co už o vás vyhledávač ví, ať už se jedná o vaše předchozí dotazy nebo informace získané z internetového prohlížeče. Pokud například zadáte do Google “kino”, mezi prvními výsledky nabídne – díky informacím z prohlížeče – kina v okolí místa, kde se fyzicky nacházíte. Stejným způsobem dochází k filtrování výsledků, které (většinou kvůli právním důvodům) uživatelům v některých zemích dostupné jsou, zatímco v jiných zemích ne. Pokud chcete tento filtr odstranit, využijte například již zmíněný vyhledávač DuckDuckGo.

Speciality od Google: Books a Scholar

Při tvorbě odborné práce může být přínosnou cestou využití Google Books, tedy vyhledávání knih. Google vytváří rozsáhlou knihovnu zdigitalizovaných knih, a to i velmi aktuálních. Digitalizovány jsou především knihy v angličtině, najdete zde ale i české publikace. Vzhledem k autorským právům není možné zpřístupnit celý jejich obsah, pouze omezené množství stránek. Pokud nepotřebujete číst celou knihu, poslouží vám jako zdroj informací i to, co Google dovolí. V obsahu knihy můžete vyhledávat žádaná slova, která jsou zvýrazněna, což hodně pomůže při hledání konkrétního tématu.

Jiným vhodným specializovaným nástrojem Google při hledání odborných publikací je vyhledávač Google Scholar. Zpracovává plné texty nebo informace o odborných publikacích. Pokrývá recenzované online akademické časopisy, knihy (včetně těch zařazených do Google Books), diplomové práce, weby vzdělávacích institucí (jejich adresa končí “.edu”) a podobně. Přes Google Scholar se můžete proklikat k plným textům, pokud jsou v otevřených zdrojích, může vás ale také zavést do databáze, kde získáte plný text až po přihlášení pod univerzitou či knihovnou.

Zkuste vyhledat v Google Scholar odborné články k tématu, o kterém píšete seminární práci. Podívejte se, odkud jsou dostupné plné texty.

Generování citací přímo na Scholaru

Scholar nabízí také zdroje ve formátu citace, což znamená, že zobrazí jen informace o publikaci, ale neodkazuje na žádný dostupný plný text ani webovou stránku. U každého vyhledaného záznamu se zobrazí počet citací, což vám může sloužit jako nápověda kvality odborného textu (ukazuje, kolik lidí jej považovalo za zajímavý a odkazovalo na něj). Přesto je vhodné, abyste před použitím text ještě sami zhodnotili a údaj o citaci použili jen jako dílčí kritérium.

Scholar dále umožňuje zobrazení souvisejících článků v případě, že se vám podaří najít takový článek, který považujete za stěžejní pro vámi hledané téma. Mohou se vám hodit také funkce citačního manažeru, tedy uložení textu do vlastní knihovny zdrojů a vygenerování citace podle normy MLA, APA a ISO 690. Když budete generovat citace v Google Scholar, dávejte si pozor na kvalitu záznamu, protože formát navržený Google Scholar je často nesprávný. Za zmínku stojí také možnost vytvořit si vlastní publikační odborný profil. Ukázku takového profilu ilustruje stránka Petra Sojky.

Vyhledávání na internetu a politika

Nejpoužívanější vyhledávače se liší podle zemí. Nejvýraznější odlišnost je u Ruska (preferován Yandex) a Číny (upřednostňuje Baidu), kde svou roli sehrává politický režim. V Česku je populární fulltextový vyhledávač Seznam.cz.

Vyhledávače často sledují aktivitu uživatele a upravují výsledky podle informací, které o něm mají. Může tak dojít k omezení přístupu k některým informacím, ale také k prodeji údajů o uživateli. Mezi nejznámější vyhledávače, které staví na tom, že uživatele nesledují, patří DuckDuckGo.

Vyzkoušejte si použít v různých vyhledávačích stejná klíčová slova a podívejte se, jak se liší výsledky vyhledávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info