Jak vyhledávat v databázi

Jak vypadá vyhledávání v databázi prakticky? Pro ilustraci vyhledávání v databázích odborných textů je nutné vybrat konkrétní nástroj. Protože pokrývá více databází, byl zvolen EBSCO Discovery MU, ale podobné možnosti nabízí i většina databází. Nejdříve je nutné získat přístup k systému přihlášením pomocí UČO a sekundárního hesla. Následně se nabízí jednoduché vyhledávání, do kterého položíte základní dotaz, ideálně v angličtině, protože omezením na češtinu byste velmi limitovali výsledky. Pokud je výsledků příliš mnoho, upravte dotaz pomocí některé z vyhledávacích strategií, které fungují stejně jako v internetových vyhledávačích. Upřesňování je vhodné tak dlouho, než najdete adekvátní počet výsledků, které si chcete projít a současně odpovídají vašemu zájmu. Pokud si nejste jistí, jak dotaz upravovat, může vám pomoci nápověda.

Pokročilé vyhledávání

Stejně jako při práci s internetovým vyhledávačem i v Discovery a jednotlivých databázích můžete využít pro snazší zadání přesnějšího vyhledávacího dotazu pokročilé (někdy označované jako rozšířené) vyhledávání. To ale bývá bohatší než v případě internetových vyhledávačů. I pokud využíváte pokročilé vyhledávání, může se vám při tom hodit znalost vyhledávacích operátorů, které jsou využitelné i při základním vyhledávání. Operátory zde ale mají odlišnou formu, než bylo popsáno u vyhledávání v Google.

Booleovské operátory

K nejznámějším a nejčastěji používaným operátorům patří anglická slůvka AND, OR a NOT, kterým se také říká Booleovské operátory (Booleans). I ti, kteří znají z angličtiny jen pár slov, právě těmto slůvkům rozumějí. Jejich význam určuje, které z hledaných slov musí, nebo naopak nesmí v textu být.

AND

Pokud chcete vyhledávač požádat, aby vám vrátil pouze ty výsledky, které obsahují všechna zadaná slova, použijete operátor AND. Pokud jej nezadáte, Discovery najde stejné výsledky. Pokud ale chcete třeba aby jedno ze slov bylo v názvu a druhé v textu, už se AND hodí.

OR a NOT

Uvozovky a operátory OR a NOT (NOT má stejný význam jako pomlčka v Google) fungují stejně jako bylo popsáno u Google. Vyhledávací operátory se většinou pro přehlednost zapisují velkými písmeny, většina vyhledávačů je ale rozezná, i když jsou zapsány malými písmeny. Stejně jako v Google i v databázích funguje vyjádření, k čemu operátor patří, závorkami. Závorek dokonce můžete využít větší množství, např. v dotazu ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap.

Booleovským operátorům se někdy říká logické. Pomocí výrokové logiky je možné vyjádřit význam operátorů:

  • AND vyjadřuje logický součin;
  • OR představuje logický součet;
  • NOT znamená negaci.
Near a Within

Někdy nestačí jen uvést, jestli daný výraz má být ve výsledku přítomný, nebo ne, ale je důležité, jak daleko se od sebe jednotlivá slova nachází. To vám může pomoci lépe najít texty, kde je větší pravděpodobnost, že zadaná slova budou v uvedena ve vzájemné souvislosti (třeba ve stejné větě). V EBSCO Discovery jsou podporovány operátory Near (slova ve vzdálenosti ne větší než zadané číslo) a Within (totéž jen s dodržením zadaného pořadí slov), přičemž tyto operátory se zapisují jen prvním písmenem a číslovkou. např.:

  • (tornado OR hurricane OR earthquake) N5 psychology
  • (soccer OR football) W5 (team OR players)
Zástupné symboly

I zástupných symbolů je často možné v databázích využít více. Mohou nahradit znak, více znaků (např. zadáním jen kořene slova) nebo celé slovo. V případě EBSCO Discovery (a v některých databázích) není nutné je využívat pro zadání všech slovních tvarů, systém vyhledá jednotné i množné číslo a přivlastňovací tvary. Pokud ale chcete nahradit jedno písmeno, můžete místo něj zadat ? (např. když si nejste jisti, jaké písmeno je správně), žádné nebo více písmen nahradí # (např. odlišnost anglické a americké angličtiny u slova colour) a více písmen pak * (třeba celé slovo ve frázi).

Filtrování výsledků dle charakeristik

Protože databáze pracují s odbornými texty, umožňují filtrovat výsledky podle charakteristik, které jsou specifické právě pro tyto zdroje. Po zobrazení výsledků vyhledávání se v levém menu nachází nejčastěji využitelná omezení, příkladem je nastavení doby publikování textů, čímž vyloučíme ty, které jsou pravděpodobně zastaralé. Dobrými limity může být také zobrazení jen publikací dostupných v plném textu, těch, které prošly recenzním řízením, nebo omezení na určitý typ zdroje (např. akademická periodika, knihy a časopisy, čímž se vyloučí zpravodajské články a další).

Předmětová hesla

Texty v placených databázích často procházejí manuálním zpracováním, kdy je obsah autorem nebo třeba redaktorem popsán pomocí několika odborných pojmů, které mají k tématu nejblíže. Tyto pojmy jsou často označovány jako předmětová hesla (subject heading, někdy s podobnou funkcí najdete pojmy označené jako keywords). Pokud využijete hledání pomocí těchto hesel, najdete texty, které se tématu věnují dostatečně (proti vyhledávání v plném textu, kde je třeba jen vyhledávaný pojem zmíněný, ale text se jej týká minimálně). Klíčová slova se ani nemusí objevit ve vlastním textu, vymezují ale základní témata, kterým se obsah věnuje. V případě EBSCO Discovery je můžete použít pro vyhledávání třeba tak, že si rozkliknete detail článku, který je pro vás zajímavý, zjistíte nejdůležitější z klíčových slov a kliknete na ně. Automaticky se použije pro vyhledávání. Zápis zkratky pro předmětová hesla i jejich využití je často specifické pro jednotlivé databáze, v případě Discovery vám tedy může vyloučit řadu jiných výsledků.

Thesaurus

V případě databází, kdy tato hesla jsou přiřazena ze slovníku preferovaných pojmů (thesaurus), můžete najít i relevantní texty, kde autor používal jiné pojmy, ale ke stejnému tématu (např. synonyma). Tyto slovníky neobsahuje každá databáze vzhledem k náročnosti zpracování a jen výjimečně je najdete u centralizovaných služeb, jako je Discovery. Pro jejich využití musíte navštívit konkrétní databázi, která je podporuje. Na obrázcích níže vidíte vyhledávání termínu a jeho detail v jedné z databází, kterou také zpřístupňuje EBSCO. Až po omezení na ni jedinou se ale v horní části webu objeví nabídka Tezaurus, tedy již zmíněný heslář. V něm lze vyhledávat, přičemž systém řekne, zda se jedná o preferovaný pojem (na obrázku např. “Search engines”) nebo nepreferovaný pojem (na obrázku např. “Search strategies in databases”), kdy vám současně doporučí synonymní preferovaný výraz. Po rozkliknutí preferovaného pojmu si můžete přečíst poznámku k jeho použití, nadřazené a podřazené preferované pojmy nebo pojmy související. To vám může výrazně pomoci i při úpravě dotazu, pokud máte výsledků příliš mnoho nebo málo (viz efektivní vyhledávání). Slovník vám tedy může pomoci s naváděním na lepší slova v dotazu pro váš záměr (i když ho ještě upravujete) a tím i k přesnějším a úplnějším výsledkům vyhledávání. Jak již ale bylo uvedeno, ne všechny databáze ho obsahují a dostupný je až při vstupu do konkrétní databáze, v Discovery ho nehledejte.

Ukládání článků z databází

Pokud si chcete vyhledaný dokument uložit pro pozdější využití, nekopírujte URL adresu, na které se vám zobrazil, protože ve většině databází je adresa generovaná dočasně a přestane fungovat, jakmile zavřete prohlížeč. Stejně tak nikdo, kdo by tuto adresu zadal potom, co jste mu ji poslali, by nebyl schopný stránku zobrazit. Pro uložení proto využijte třeba citační manažer nebo si vygenerujte trvalý odkaz (na obrázku v pravém menu u zobrazeného článku), který také uvedete ve své práci v bibliografickém záznamu.

Dohledání plných textů

Ne každá databáze je fulltextová, některé nabízejí jen informace o existenci určitého textu, nikoli plný přístup k němu. Pak můžete pro dohledání plných textů využít různé nástroje. Nabízí se internet, především Google Scholar, který ale často není schopen propojit přístup k plnému textu s licencemi, které máte k dispozici.

To umí řada databází fungujících tak, že i když samy nabízejí jen popisné informace o textu, zároveň podporují službu, která tento text najde v jiné databázi, k níž máte přístup. Takovou službou je například SFX. Ta nespolupracuje jen s placenými databázemi, pomocí ní se můžete dostat i k otevřeným zdrojům, např. Google Scholar. Protože zkratka není pro uživatele příliš návodná v tom, co umožňuje, Masarykova univerzita ji využívá ve svých licencovaných databázích pod (pro uživatele) mnohem výstižnějším označením “Full Text Finder”. Po kliknutí na ikonu se vám otevře vyskakovací okno s nabídkou různých databází, ke kterým máte přístup a které obsahují plný text daného článku. I při vyhledávání v bibliografické databázi se dostanete právě díky tomuto nástroji k plnému textu.

Vyzkoušejte si dostat se z EBSCO Discovery k plnému textu článku pomocí nástroje Full Text Finder.

I když SFX může být jednodušší cestou k plnému textu, ne vždy slouží dokonale. Pokud vám plný text nenabídne, ještě se nemusíte vzdávat. Když si zobrazíte popisné informace o článku, uvidíte, v jakém časopise byl publikovaný. Pokud vaše instituce, podobně jako Masarykova univerzita, nabízí seznam časopisů, které má k dispozici v různých databázích, můžete článek dohledat přímo v konkrétní databázi. Pokud jsou špatně nastavené vazby mezi jednotlivými službami, Full Text Finder nebo Discovery služba vás k němu nenavedou. I když musíte jít složitější cestou přes zadání názvu časopisu a následné dohledání ročníku a čísla, můžete často získat i text zdánlivě nedostupný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info