Organizace informací

 

„Jak k trůnu dvořané upírají své oči
Šest světů stejně tak se v tanci kol něj točí.
K cestě klikaté on jejich pohyb váže,
Jich drátky ohýbá, jak jeho síla káže,
Sílu však zákon krotí, ona ho respektuje,
Svobodu neničí, jenom ji omezuje.“

– John Theophilus Desaguliers


Benediktinské heslo „zachovej řád a řád zachová tebe“ se může na první pohled jevit dnešnímu člověku jako nepřijatelné nebo obtížně pochopitelné. Současný člověk totiž vnímá řád jako určitý protiklad ke svobodě, jako něco, co ho omezuje. Jan Sokol upozorňuje, že takový ideál svobody můžeme zažít snad jen na poušti – kde můžeme jít odnikud nikam, nikoho nepotkáváme a můžeme si tam dělat, co chceme. Jenže takový život na poušti člověka rychle omrzí.

Pokud si chcete zahrát, užít si nebo něčeho dosáhnout, obvykle k tomu potřebujete dodržovat pravidla, protože ta vytyčují, jakým způsobem se máte chovat, abyste z toho měli radost a potěšení. Svoboda a řád tak nejdou proti sobě, ale skutečná svoboda spočívá v tom, že si určitou formu řádu zvolíte sami.

Studovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info