Automatické psaní & psaní v rytmu

Máte problém začít psát? Nebo jen chcete propojit kreativitu s procesem psaní? Pak vás mohou zaujmout tyto dvě jednoduché metody.

Zřejmě nejjednoduššími metodami, které s rozepsáním se souvisejí, je psaní v rytmu a automatické psaní. Obě metody mají společné to, že umožňují pracovat s aktuálními představami, nápady či obrazy v mysli, aniž by jim nutně přisuzovaly nějaké závažné hodnocení nebo je svazovaly formou. Obě metody tedy mají dva základní cíle – ten první souvisí s rozepsáním se. Často je nejtěžší začít psát. V tomto případě je začátek jednoduchý a právě k odblokování počátečního ostychu slouží.

Také druhá rovina je důležitá – lze ji užít jako prostředky pro ponoření se do tématu, pro lepší pochopení toho, co máme načteno a o čem chceme vlastně přemýšlet. Jednou z možností, které by se zde nabízely, jsou myšlenkové mapy, druhou jsou právě tyto metody rychlého psaní.

Někdy se rozlišuje obyčejné automatické psaní a automatické psaní v tempu, ale jde spíše o dělení školní než reálně používané v tvůrčí praxi. Postup u automatického psaní je poměrně jednoduchý:

1. Zvolíte si téma , o kterém chcete psát nebo přemýšlet. Tento krok není nutný, ale pro většinu lidí zřejmě není poměrně praktický.

4. Začněte psát. Lze psát celé věty nebo jen slova, odrážky nebo fragmenty myšlenek, tak, jak vás napadají. Důležité je se nezastavovat. Jestliže vám dojte inspirace, doporučuje se opakovaně psát poslední slovo či větu. Dříve nebo později vás napadne něco dalšího.

2. Stanovíte čas tvorby. Většinou postačí pět minut, ale zkušenější autoři mohou psát i déle. Principem metody je, že byste neměli s psaním po celou dobu přestat, takže psát o mnoho déle než pět minut bez přestávky může být poměrně náročné jak intelektuálně, tak také fyzicky. Natáhněte si na tento čas minutku.

5. Při psaní se nesoustředíte na gramatiku, neopravujete chyby atp.

3. Většinou se doporučuje psaní rukou z důvodu zapojení jemné motoriky a přímějšího kontaktu s tvořenými slovy. Pokud ale píšete rukou špatně, anebo na to nejste zvyklí (například vás rychle začne bolet ruka), je lepší psát na počítači než se rozptylovat bolestí.

6. Jakmile skončí časový limit, přestanete psát. (pokud vás to dále nebaví).

Nyní následuje rozhodnutí, co dále. Někdo používá automatické psaní jako metodu na rozcvičení se, s textem dále nepracuje a začíná psát svůj text, kvůli kterému se takto rozepisoval. Tato metoda má za cíl odstranit blok z psaní, nastartovat asociace a kreativní myšlení vůbec. Někdo s textem dále pracuje, hledá v něm zajímavé myšlenky nebo nápady, které pak při psaní dále používá. Dle našeho soudu tento postup uplatňuje téměř každý, neboť nelze předpokládat, že po práci vše zapomenete.

Metoda funguje tím lépe, čím méně se u ní člověk soustředí na jiné věci, než na samotný proud myšlenek. Jestliže cítíte, že máte již pevnou strukturu textu v hlavě a jen ji potřebujete přenést na papír, jde o postup většinou zbytečný. Svůj vrchol zaznamenala v surrealistické literární tvorbě, kde představovala základní postup, práce s myšlením a texty.

Psaní v tempu či rytmu je velice podobné, postupuje se tak, že se píše stále stejným tempem určitý čas. Pokud se užije například metronom na odbíjení času pro psaní jednotlivých slov, může tato metoda někomu pomoci s udržením proudu myšlenek a koncentrací na asociace a tvorbu samotnou. Doporučuje se psát plynule, ale ne v příliš velkém spěchu, aby člověka ona pravidelnost sice vedla, ale nijak nestresovala.

Často se používá tak, že člověk píše kontinuálně o nějakém tématu a po zadaném čase se k textu vrací a provádí jeho základní redigování – úpravu chyb, stylistiky, struktury atp. Tím, že se člověk v takovém případě při psaní soustředí pouze na obsah, může napomáhat plynulejšímu a konzistentnějšímu vyjádření myšlenek.

Jakkoli jsou obě metody vnímané jako součást přípravných prací na psaní samotné, tak lze říci, že se často stane, že člověk z této kreativní techniky volně přejde do vlastního psaní textu. Najde místo, ve kterém se „chytí“ a dále už kreativní rozcvičku nepotřebuje a může jen kontinuálně psát dál. V žádném případě nejde o chybu, ale o jakýsi ideální stav, kdy technika umožní zvládnout začátek tvůrčího procesu, který pak přechází od cvičení k reálnému problému.

U tvůrčího psaní se ještě někde stále očekává, že člověk může psát rukou na papír nebo na počítači. U psaní rukou je otázka, do jaké míry jde pak o celkový kompetenční balík směrem k odbornému psaní, ale při práci s počítačem lze využít některé zajímavé nástroje jako třeba:

CalmlyWriter je minimalistický textový editor bez nutnosti registrace a zbytečných rušivých elementů. Ideálně poslouží proto, aby se v něm člověk rozepsal a při této činnosti ho nic nerušilo. Je online, takže ho lze využít odkudkoliv. Při psaní není třeba text nijak formátovat, ale pokud chcete, tak po označení se zobrazí malé menu s výběrem základních funkcí. K dispozici je ještě jedno menu, které se zobrazí po kliknutí na symbol aplikace. V něm lze nastavit vzhled a chování editoru, ale také sledovat, jak dlouho text píšete a kolik máte napsaných znaků, tedy důležité parametry pro případný trénink.

Wri.tt je minimalistický a multiplatformní textový editor. V knihovně ho mít sice nainstalovaný nelze, ale studenti si ho mohou přinést na vlastních zařízeních. Podporuje cloudové úložiště a nabízí spoustu funkcí pro nerušené psaní, například nastavení cíle v podobě počtu znaků, kontrolu českého pravopisu nebo výbornou práci se vzhledem. Patří mezi nejlepší nástroj pro tvůrčí psaní, kdy je kombinován minimalistický přístup, dostatek funkcí a designově velice vydařený vzhled.

Writeordie3 je online nástrojem, který slouží skutečně pro vytrvalostní trénink. Jestliže tedy chcete trénovat psaní ve smyslu řemesla a vytrvalosti, může velice dobře posloužit. V tomto nástroji si lze nastavit čas, počet slov, která chcete napsat, a následně si spustit jednoduchý textový editor. Ten odečítá oba parametry a člověk tak může sledovat, jak mu jde psaní od ruky, nebo zda byl rychlejší či pomalejší, než očekával. Nejde o prostředí nikterak kreativní, ale skutečně spíše tréninkové.

Použít je možné samozřejmě také Word nebo jiný textový procesor. V takovém případě doporučujeme skrýt si horní menu s nabídkou a nechat si prostředí co možná nejprostší, aby vás neodvádělo od práce. Oproti výše zmíněným nástrojům má takové řešení výhodu v tom, že nemusíte být online. Díky tomu, že se člověk na čas odpojí, může se lépe soustředit na práci a nenechat se rušit například notifikacemi z mailu či Facebooku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info