Řád, emoce, pokrok: Vývoj estetického oceňování krajiny

Jak se měnil náš vztah ke krajině v průběhu historie?

Jaká krajina je podle vás krásná? Je to krajina divoká, člověkem nedotčená, nebo naopak upravená a úhledná? A jak by na tuto otázku odpověděl člověk ze 17., 18. nebo 19. století? Vstupte do naší galerie a přesvědčte se o tom, že názor na to, co je v krajině hodno obdivu, nebyl vždy stejný, že se měnil a vyvíjel, že byl nepřímým důsledkem společenského, hospodářského a technického vývoje. Poznáte, že náš vztah ke krajině formovaly společenské hodnoty, které můžeme shrnout třemi slovy – řád, emoce a pokrok.

Bez popisku

Tento produkt byl vytvořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info