O projektu

Informace o projektu, jeho financování a tvůrcích.

Humanitní vědy dokořán jsou projektem, který si klade za cíl využít digitalizované kulturní dědictví (z knihoven, archivů, galerií a dalších zdrojů) ve středoškolské výuce. Usiluje o propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, reflektuje aktuální potřeby sekundárního školství v oblasti inovace výuky v obsahu, formách a metodách. Hledá cesty, jak z digitalizovaného kulturního dědictví vytvořit edukační materii, se kterou budou schopni studenti kreativně pracovat, kriticky ji hodnotit a budou schopni aktivně participovat na konstituci kultury, ve které se nacházejí. Projekt klade velký důraz na aktivní spolupráci studentů, učitelů, škol, paměťových institucí a akademické sféry na tvorbě digitálních vzdělávacích objektů.

Více o projektu

Publikace

Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání

Cílem studie je stručně analyzovat současný odborný diskurs a zmapovat aktuální trendy v oblasti využití digitalizovaného kulturního dědictví, zejména jeho aplikace do vzdělávání středoškolských studentů. Na teoretickou studii navazuje drobná výzkumná experimentální sonda, která reflektuje použitelnost jednotlivých přístupů a důrazů odborné literatury při vývoji digitálních vzdělávacích objektů pro české středoškoláky.

Nonlinear Interactive Stories as an Educational Resource

Working with digitized cultural heritage is an important aspect of education. This article offers research on the interaction of pupils and teachers with digitized cultural heritage processed in the Twine2 environment, focusing on exploring the potential use of digital nonlinear stories in the teaching of humanities in high schools. The aim of this study is to describe the design process that led to the creation of 16 innovative educational resources, and to present the results of their pilot testing and evaluation, which subsequently took place among participating teachers and pupils.

Na tvorbě se podíleli

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.


e‑mail:

Vedoucí projektu

Ing. Dagmar Navrátilová


e‑mail:

Manažerka projektu

Ing. Táňa Hlaváčková


e‑mail:

Finanční manažerka projektu

Monika Zavřelová


e‑mail:

Administrátorka projektu

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.


e‑mail:

Metodička vzdělávacích zdrojů

Mgr. Kristýna Kalmárová


e‑mail:

Interakční designérka

Mgr. Monika Macháňová


e‑mail:

Interakční designérka

Mgr. Jan Štěpánek


e‑mail:

Interakční designér

Bc. Jan Rychlý


e‑mail:

Grafický designér

PhDr. Martin Krčál, Ph.D.


e‑mail:

Vedoucí digitálních kurátorů

Moravská zemská knihovna

Mgr. Markéta Krutská


Rešeršérka, digitální kurátorka

Moravská zemská knihovna

Mgr. Jan Švec


Rešeršér, digitální kurátor

Moravská zemská knihovna

Mgr. Elena Weyrová


Rešeršérka, digitální kurátorka

Moravská zemská knihovna

Bez popisku

Tento projekt byl podpořen z projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info