12/
World café

Facilitujte diskuze většího počtu lidí.

Potřebujete sesbírat názory velkého počtu lidí a zároveň byste jim rádi umožnili o daném tématu diskutovat mezi sebou? Přizvěte důležité aktéry a zainteresované strany na world café – účastníky necháte rotovat u stolečků a sdílet mezi sebou své zkušenosti a postoje.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 moderátor, 1 facilitátorka na každé 4 účastníky

Nástroje: sál, stoly, židle, psací potřeby, papíry


 

Postup

   1. Pozvěte zástupce relevantních aktérů nebo zainteresovaných stran.
   2. Připravte prostory, kde mohou lidé debatovat ve skupinách u stolů.
    • Myslete na to, aby se všichni cítili co nejvíce komfortně – nezapomeňte např. nachystat základní občerstvení nebo neformální zónu, kde se lidé mohou seznamovat před zahájením akce.
   3. Přivítejte všechny účastníky a rozdělte je ke stolům po 4 lidech.
    • Ke každému stolu přidělte facilitátora diskuze, který bude zapisovat a hlídat styl konverzace
   4. Všem účastníkům položte vždy jednu otázku a nechte je o ni u jednotlivých stolků 20 minut diskutovat.
    • Facilitátoři by měli hlídat zapojení všech participantů – doptávat se méně průbojných účastníků diskuze a korigovat ty, co zabírají nejvíce prostoru.
   5. Po uplynutí časové lhůty poproste účastníky, aby si našli místo u jiného stolku.
    • Nově utvořeným skupinkám položte ještě jednou stejnou otázku nebo navažte dalším dotazem.
   6. Po každém konverzačním kole nezapomeňte na sdílení závěrů diskuzí z jednotlivých stolků.
   7. Na závěr shrňte průběh celého world café – klíčové poznatky i nové otázky, na které ještě potřebujete zjistit odpověď.

Tipy

Na stolky předem umístěte fixy, post-ity, velké papíry. Podporujte participanty v kreativním ztvárnění svých myšlenek.


Myslete na to, aby se před diskuzí všichni u stolu seznámili. Předem si můžete stanovit nebo domluvit také pravidla diskuze.


Výsledky diskuzí průběžně sdílejte i ve formě zápisů, náčrtků a poznámek – polepte s nimi např. stěny místnosti, kde se world café koná.

Příklady a inspirace

Knihovna v dánském Aarhusu využila metodu world café při strategickém rozhodování, které předcházelo návrhu nových budov. První setkání se zaměřilo na otázku role knihovny ve společnosti a druhé na založení tzv. „kompetenčních center“. Zkušenosti s touto metodou knihovníci a knihovnice shrnuli v manuálu The Library’s Voice: A Guide to User-Driven Innovation.


V irských akademických knihovnách pomocí metody zjišťovali výzvy pracovníků a pracovnic v přímém v kontaktu s uživateli. Z diskuze vzešla např. potřeba přizpůsobit některé služby pestřejším uživatelským skupinám (typicky zahraničním studentům) nebo řešit příval uživatelských požadavků, na které knihovníci a knihovnice nebyli zaškoleni (např. dotazy týkající se techniky).


Metodou world café se inspiroval projekt Cesta za lepším rozhraním knihovních služeb, který realizoval její „mobilní verzi“ na cestě autobusem z jedné zastávky do druhé. Dvojice účastníků diskutovali svůj problém během několika minut na křižovatce –⁠ každý tak mohl získat velké množství zpětných vazeb a pohledů.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info